6 kamer, 6 bin km şartı getirildi

Nezaret marifetiyle hazırlanan İkinci Halk Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Için Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Talimatname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkinci halk kişmiri taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, araba ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 kamer ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Orak Ayı 2023 tarihinden geçmiş doğrudan yahut bilvasıta adına yapamayacak.

Bakanlık, bu tarihi 6 taban büyüklüğünde uzatmaya yetkili olacak.

İkinci umum motorlu karaca taşıtı ticaretiyle iştigal edenler namına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tescil edilen araba ve yer taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması tür olacak.

Yönetmelik hükümlerini Tecim Bakanı yürütecek.

Araba satışına müddet ve kilometre sınırı

 

Uzman insanoğlu yanıtladı: Otomobillerde ÖTV indirimi gelecek mi?

 

Share: