7 bin 784 aşılanmamış hayvanı, otama edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Natür Himaye ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü’nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, sonuç 10 yılda muhtelif nedenlerle yaralanan 38 bin 631 karışık hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, katıksız ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 aşılanmamış hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi bitmeme ederken, 453 melez hayvanı ise hayvanlar bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Yaban Hayvanı Reprodüksiyon Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Için Yönetmelik’ ve uluslararası sözleşmeler uyarınca katıksız afetler, çevre sorunları, yaralanma ve iyesiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan melez hayvanları için otama ve iyileştirme merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, zooloji bahçeleri, şehremaneti ve sivil topluluk kuruluşlarınca yapılan protokoller ile aşılanmamış hayvanları tedavi edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu forma devreye girdi. Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca kurulan evvel istirdat ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Büyüklük Çevik Melez Hayatı Kurtarma ve Iyileştirme Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile otama ve rehabilitasyon henüz kapsamlı yapılmaya başlandı. Vekillik tarafından seçkin nahiye müdürlüğü bünyesinde yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye büyüklüğünde Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay girmek amacıyla 11 ilde kurtarma merkezi inşa edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 MELEZ HAYVANINA TEDAVİDKMP marifetiyle son 10 yılda 38 bin 631 karışık hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek natürel hayat ortamına bırakıldı. 2021 yılında mütenevvi nedenlerle yaralanan, kötülük gören 8 bin 957 çandır hayvanının 5 bin 450’si tedavi edilerek, gine doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 melez hayvanı doğada yaralı evet de güçten düşmüş adına bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve rehabilitasyon süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 çandır hayvanı baştan doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 melez hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.Share: