Atama kararları Resmi Gazete’de

Ara Sıra bakanlık, hava ve kuruluşlara ilişkin nasıp ve görevden ahiz kararları Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında sarih mevcut Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Nahiye Müdürlüğüne Salim Diler, Bursa Nahiye Müdürlüğüne Ulu Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Toprak Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Mıntıka Müdürlüğüne Mücahit Çılgın, Samsun Mıntıka Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tababet Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Oturmuş Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Esenlik Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Bir Numara Adli Tababet İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Tevellüt Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Hususi görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Birinci Adli Tıp İhtisas Yerleşmiş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Uca Uca Çalık’ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanlığında degaje bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan Büyükler, İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil Işık, Sosyal Düzenlilik Kurumunda yıldızlı bulunan Umumi Heyet Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Ekin ve Turizm Bakanlığında kategorik mevcut Başmüfettişliğe Denetmen Özgür Yağlı, Firez ve Turizm Bakanlığında belirgin mevcut Kırıkkale İl Firez ve Turizm Müdürlüğüne ise Değer Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde boş bulunan Antalya Vakıflar Kesim Müdürlüğüne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Bursa Evkaf Bölge Müdürlüğüne Haluk Yıldız, Diyarbakır Evkaf Kesim Müdürlüğüne Melik Çıpa, Edirne Evkaf Kesim Müdürlüğüne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Nahiye Müdürlüğüne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Havza Müdürlüğüne bile Yokluk Bacanlı atandı.

Milli Yetişek Bakanlığında boş kâin Avrupa Birliği ve Aut İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yetersiz Dışı Terbiye Genel Müdürlüğüne Kasıt Süt’ün ataması yapılırken, Milli Defans Bakanlığında belirtik bulunan Maharet Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Soykan’ın ataması gerçekleştirildi.

Karı ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Hars ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden makbuz.

Share: