Azık Ambalajı Niteliğindeki Karton İthalatına Yüzde 25 Melfuf Alacak Getirildi

Azık ile ilişki edecek kağıt ve karton ithalatına, Cumhur Reisi kararıyla yüzdelik 25 ekleme algı getirildi. Pirinçle kaplı kablo ithalatına meri munzam idrak üstelik 20 nokta artırıldı.

“İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar”da fark özne Reisicumhur kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna bakarak, azık ambalajı niteliğindeki karton ithalatına gâh büyüklük grupları için yüzdelik 25 arttırma idrak getirildi. Pirinçle ciltli kablo ithalatına muteber ilişik kazanç ise bire bir büyüklük grupları üzere 20 nokta artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

Hükümleri Tecim Bakanlığı eliyle yürütülecek karar; yayımı tarihini izlem eden 15’inci bölüm yürürlüğe girecek.

Share: