Bayburt tutum haberleri… Bayburt’ta Ağustos genel tecim sistemine göre ihracat 82 dolar, ithalat 35 bin dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tecim Bakanlığı hareket birliğiyle umumi ticaret sistemi çerçevesinde üretilen arızi dış tecim verilerine göre; dış satım 2022 yılı Ağustos ayında, benzeri geçmiş yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 13,1 artarak 21 bilyon 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 bilyon 531 milyon dolar adına gerçekleşti. Bayburt’ta Ağustos umumi tecim sistemine göre ihracat 82 dolar, ithalat 35 bin dolar oldu.

Sülale-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,2, ithalat yüzde 40,7 arttı.

Genel ticaret sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Karı-Ağustos döneminde ayrımsız önceki yılın tıpkı dönemine göre yüzdelik 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, dış alım yüzdelik 40,7 artarak 239 bilyon 43 milyon dolar adına gerçekleşti.

Ağustos ayında erke ürünleri ve altın dünya ihracat yüzdelik 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Enerji ürünleri ve akçasal sıfır değerli dış ihracat, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve akçasal olmayan kızıl dünya ithalat yüzde 16,6 artarak 18 bilyon 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve akçasal olmayan değerli dış aut ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar adına gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 41 bilyon 101 milyon dolar yerine gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve altın dünya ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzdelik 91,6 oldu.

Dış tecim açığı Ağustos ayında yüzde 159,9 arttı.

Ağustos ayında aut ticaret açığı tıpkısı esbak yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 159,9 artarak 4 bilyon 307 milyon dolardan, 11 bilyon 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6’ya geriledi.

Dış tecim açığı Eş-Ağustos döneminde yüzde 146,3 arttı.

Aile-Ağustos döneminde dış tecim açığı yüzdelik 146,3 artarak 29 bilyon 817 milyon dolardan, 73 bilyon 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Aile-Ağustos döneminde yüzdelik 82,5 iken, 2022 yılının bir döneminde yüzdelik 69,3’e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin bütün ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Iktisadi faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Aile-Ağustos döneminde konuşu faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ağustos ayında aleniyet mallarının hep ithalattaki payı yüzdelik 79,5 oldu

Geniş iktisadi gruplar sınıflamasına bakarak ithalatta, 2022 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzdelik 79,5, sermaye mallarının payı yüzdelik 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Sülale-Ağustos döneminde açıklık mallarının payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzdelik 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Ağustos ayında sunu çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Ağustos ayında ihracatta geçmiş sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 483 milyon dolar ile ÇAKER, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 104 milyon dolar ile Bir Kraliyet, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplanmış ihracatın yüzdelik 30,3’ünü oluşturdu.

Sülale-Ağustos döneminde ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 416 milyon dolar ile KÖLE, 8 bilyon 609 milyon dolar ile Irak, 8 bilyon 604 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 bilyon 352 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İthalatta Rusya Federasyonu geçmiş sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 6 bilyon 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 bilyon 324 milyon dolar ile KUL izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, hep ithalatın yüzdelik 47,9’unu oluşturdu.

Ev-Ağustos döneminde ithalatta geçmiş sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 328 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 295 milyon dolar ile ÇAKER, 9 bilyon 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak dış satım yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; 2022 yılı Ağustos ayında benzeri geçmiş taban göre dış satım yüzde 2,6, ithalat yüzdelik 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise; 2022 yılı Ağustos ayında tıpkı esbak yılın ayrımsız ayına göre dış satım yüzdelik 9,5, dış alım yüzdelik 37,5 arttı.

Erdemli teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9 oldu. Uygulayım Bilimi yoğunluğuna göre aut tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması zarfında kayran kayran imalat uran ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0’dır. Erdemli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9’dur. Familya-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Ocak-Ağustos döneminde efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,8’dir.

Ağustos ayında imalat endüstri ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzde 72,0’dır. Faziletli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4’tür. Familya-Ağustos döneminde imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzdelik 70,1’dir. Karı-Ağustos döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel tecim sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Ağustos ayında 19 bilyon 540 milyon dolar oldu.

Özel tecim sistemine göre, 2022 yılı Ağustos ayında, ihracat aynı geçmiş yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, ithalat yüzdelik 37,5 artarak 30 bilyon 746 milyon dolar adına gerçekleşti.

Ağustos ayında aut tecim açığı yüzde 146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 bilyon 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Aile-Ağustos döneminde 154 bilyon 437 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2022 yılı Sülale-Ağustos döneminde, bire bir geçmiş yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzdelik 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat yüzde 38,0 artarak 225 milyar 486 milyon dolar adına gerçekleşti.

Eş-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzde 132,3 artarak 30 bilyon 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Eş-Ağustos döneminde yüzde 81,3 iken, 2022 yılının tıpkısı döneminde yüzde 68,5’e geriledi. – BAYBURT

Share: