BENDE heyeti ATAP ve ETİM’e geldi

ÇAKER Michigan Bölgesi Lansing Belediye Reisi Andy Schor ve beraberindeki gök bilimi, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesini ATAP ve ETİM’i konuşma etti.

KÖLE Michigan Bölgesi Lansing Belediye Reisi Andy Schor, Türkiye’nin Amerika Mürekkep Devletleri Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Michigan Lansing Pazarı Hesaplı Kalkınma Uzmanı Keith Lambert ve Michigan State Üniversitesinden Öğretim ve Müfredat Faziletkâr Lisans Programı Izlence Direktörü Douglas K. Hartman ile gelişigüzel Eskişehir Uygulayım Bilimi Geliştirme Bölgesi (ETGB) idareci şirketi Rum Uygulayım Bilimi Araştırı Parkı (ATAP) ve Eskişehir Dizayn ve İnovasyon Merkezi’ni (ETİM) müzakere ederek, hesaplı çalışmalar karşı bilgi aldılar. Yıldız Bilimi henüz sonraları Eskişehir OSB Konuşma Salonu’nda, ATAP çatısı altında canlılık gösteren şirketlerin yöneticileriyle aynı araya geldi.

“Eskişehir, Türkiye’nin aynı numarası”

Düzenlenen toplantıda mütekellim ATAP Umumi Heyet Başkanı Dokuz Canlı Saraç, evvel yerine Eskişehir OSB karşı katılımcılara bilgiler verdi. Eskişehir’in Türkiye’nin merkezindeki makro bir şehir olduğunu nâkil Saraç, “4 üniversite 3 yerleşkeden oluşan ATAP, 140 firma ve bini aşan etkin ile savunma sanayi, biyoteknoloji, yazılım, enformatik ve animasyon kabilinden sektörlerde hizmet vermekte” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Saraç, gösterişli araştırma kapasitesi ve canlı nüfustan oluşan firmalara cemaat olduklarını ve iş birliği kurmaya amade olduklarını sözlerine ekledi.

“Sonuç odaklı ziyaretleri önemsiyoruz”

ATAP Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Uluslararası Teknoparklar Birliği üyesi olduklarını, iri ve geniş ayrımsız networkün parçası olmalarının bünyelerinde mevcut Ar-Ge firmalarının arsıulusal pazarlara açılmasına çokça oylumlu ulama sağladığını aktardı. Eskişehir Teknoloji Ihya Bölgesi’nin tıpkısı elektrik merkezi haline geldiğini, bölge neşelilik tavzih etmek isteyen bir nice kuruluştan müracaat aldıklarını belirten Telçeken, son odaklı çalışmaların oluşması ve eskimemiş iş birliklerinin doğması namına bu tür ziyaretlerin haddinden fazla kızıl olduğunu söyledi.

“Eskişehir, envestisman amacıyla çekici benzeri mıntıka”

Türkiye’nin Detroit Gönüllü Başkonsolosu Nurten Ural, Eskişehirli namına buradaki sanayici ve alelhusus teknoparktaki girişimcilerle buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Ural, bölgenin envestisman ve teşrikimesai noktasında cazip benzeri havza olduğunu ileterek, ATAP bünyesindeki aynı ekibi Detroit’te izaz etmek ve firmalarla görüştürmek istediklerini ekledi.

“Bölgemiz güçlü çokça fırsatı içermekte”

ABD Michigan Bölgesi Lansing Belediye Reisi Andy Schor, Lansing bölgesinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Işlek yapısı ve diri endüstri altyapısıyla dikkat çeken ayrımsız havza olduklarını ileten Schor, uluslararası ticaret ve yatırım üzere dayanabilen haddinden fazla fırsatı içerdiklerini söyledi. Belediye Reisi Andy Schor, ETGB’nin bu organizasyonu ve misafirperverliği üzere teşekkürlerini ileterek, ATAP’ın girişimci firmaları ile geliştirilecek aksiyon birlikleri ve yatırımlara yalınlık olduklarını ifade etti.

“Ar-Ge ekosistemimizi yeğleme edilir kılacaktır”

Konuşu Kalkınma Uzmanı Keith Lambert ziyaretin yeni iş birlikler doğurması yerine makro olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimizde ve eyaletimizde haddinden fazla ayrımlı alanlarda müteharrik uran kuruluşları olmakla gelişigüzel arz koca sektörlerden biri halen otomotiv sektörü ve bununla ilişkili sektörlerdir. Start-up, Spin-off ve Seed-Up türü girişimcilerin şehrimizde yatırımları, aksiyon birlikleri muhteşem olacaktır. Türkiye Detroit Fahri Başkonsolosu Sayın Nurten Ural’ın girişimleriyle yapmış olduğumuz bu organizasyonunu önemsiyoruz. Eyaletimizin vermiş olduğu motivasyon ve destekler anca inanıyorum ki, Ar-Ge ekosistemimizi tercih edilir kılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Bilimi ve uran odaklı projelerde iş birliklerine açığız”

Michigan State Üniversitesi Tedris ve Girdisi Çıktısı Faziletkâr Lisans Programı Program Direktörü Profesör Douglas K. Hartman ise, üniversitelerindeki araştırma olanakları ve sanayi ile olan ilişkilerinden bahsederek, eğitim ve sanayi odaklı projelerde aksiyon birliklerine meydanda olduklarını belirtti.

Öte yandan Eskişehir OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ATAP Umumi Heyet Üyesi Eren Gönenli ve ETİM Direktörü Melik Ünal bile katıldı. – ESKİŞEHİR

Share: