Besi Birleştirme Endüstri Bölgesi’nde 600 istihdam

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas ( Besi) Kombinasyon Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi amacıyla belirlenen parsel metrekare ünite maliyeti 125 TL kendisine belirlendi. 16 bin 750 sayı hayvan kapasiteli 99 besi işletmesinin yanında bire bir nüsha 150 mebde efsanevi kapasiteli ten kombinesi, tıpkı nüsha soğuk gelgel deposu ve 3 skor toplamda 5 mw. gücüne cemaat olacak gübre gazı tesisi, 1 sayı ağızotu fabrikası bulunacak ve toplamda 600 yabanlık istihdam sağlanacak.

Besi Birleştirme Sanayi Bölgesi Girişimci Gök Bilimi Toplantısı, Yazıhan Kaymakamlığı Martir Asker Eyüp Hacıoğlu derinti salonunda yapıldı. Toplantıya, Vali Hulusi Delicesine, Ilbay Yardımcısı Kağan Şarkı, Yazıhan Kaymakamı Kutsi Baytak, Yazıhan Belediye Reisi Nevzat Öztürk ve üyeler katıldı.

Toplantıda, Besi Organize Endüstri Bölgesine ilgilendiren enfrastrüktür ve canlılık tevzi şebekesi işine ilgilendiren münakasa, antant ve yer teslimi yapılan ve müteahhit firma tarafından 21 Son Teşrin 2022 tarihinde başlanan çalışmalarda gelinen sonuç durum ile ilgilendiren, Tarıma Dayalı İhtisas Tevhit Uran Bölgesi Müdürlüğü eliyle brifing yapıldı.

Besi Kombinasyon Sanayi Bölgesi Girişimci Heyetince alınan değişmeyen neticesinde, Birleştirme Endüstri Bölgesi yer tahsisi üzere belirlenen parsel metrekare vahit maliyeti 125 TL kendisine belirlendi. Antrparantez 1 Aile 2023 tarihi itibariyle dolay tahsislerin başlayacağı ve belirlenen miktarın defaten ödeneceği konusu bile karara bağlandı.

600 kişiye istihdam

16 bin 750 skor efsanevi kapasiteli 99 besi işletmesinin beraberinde bir nüsha 150 temel hayvan kapasiteli cilt kombinesi, aynı nüsha soğuk hava deposu ve 3 skor toplamda 5 mw. gücüne cemaat olacak gübre gazı tesisi, 1 sayı ağızotu fabrikası bulunacak ve toplamda 600 nefis istihdam sağlanacak. – MALATYA

Share: