CHP’nin “Evdeki Ecnebi” İddialarının Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi.

CHP’nin, kâh ecnebi uyruklu şahısların vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. CHP Umumi Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu durumun seçim güvenliği yanı sıra yurttaşın güvenliğini da ilgilendirdiğini belirterek, “Adresinize mukayyet kişinin borcundan muhit evinize haciz gelebilir. Haciz geldi, hacze kalkışıldı; vahim bir ülkü. Kimde bunun sorumluluğu, muhtemelen değil. Dönüyoruz, evinize kaydedilen hayat terörist benzer” dedi.

TBMM Umumi Kurulu’nda bugün, CHP’nin gâh ecnebi uyruklu şahısların vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddiaların araştırılması üzere verdiği önergenin dorudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yurttaşların kendi oturdukları evlerde tanımadıkları kişilerin kayıtlı olduğu iddiasına ilgili şunları söyledi:

“Umumi merkezimize, bire bir zamanda mebus arkadaşlarımıza, toplumsal medya platformlarında, basında bunaltıcı ihbarlar ve şikayetler gelmiştir. E-kerem hizmetlerinden biri olan, yerleşim yerinde oturanlar belgesi almak üzere vatandaşlarımız iş yaptığında, on paralık tanımadıkları kişilerin yıllardır oturdukları hanelerde kayıtlı olduğunu görmektedir. Kayıtlarda iskân yeri adresi ve sair adres başlıkları vardır. Yerleşim yeri adresi durma adresi, değişik bulunak ise tali bulunak olarak tanımlanmaktadır. Amma hem yabancı uyruklu hem dahi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu listelerde görülmektedir ve ağır mesail ve soru işaretleri akıllarda düzlük bulmuştur.

Size tıpkısı örneği hızlıca anlatayım. Bize Muratpaşa’dan bire bir eş başvurdu. Dedi kim ‘Bizim evimizde bire bir ecnebi oturuyor’. Tığ bunu CHP’nin elindeki müntehip listelerinden arama ettiğimizde gördük ki Muratpaşa’bile hanede oturan can, aslında Melikgazi Kayseri’üstelik oturuyor. Bu araştırı önergesini vermeden önceki aradım, ‘Gine bakın’ dedim. Bu güç bu el o adreste de bulunmayan. Nasıl oluyor, sizlerin taktirine sunuyorum.

“EVİNİZE KAYDEDİLEN KİŞİ TERÖRİST OLABİLİR”

Alelhusus seçim güvenliği meselesini konuşuyor sistem. Burada üstelik istifham işaretleri olması çokça gerçek. Milyonlarca yabancı bugün Türkiye sınırlarında ve kaçının müntehip yapıldığı, kaçının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı açıklanmıyor. Önümüzde, 2017 referandumu ve 2019’daki falsolu çalışmalar var. Vatandaş bu noktada rahatsız ve yinelenmiş aynı seçmen çıkabilir mi diye niteleyerek zor sürüyor. Bittabi ikamet adresi önemlidir. Kişinin ince aynı süredir oturduğu yeri belirler. Kişinin yerle olan ilişkisini belirler. Bu büyüklüğünde değerlidir ve bir nice sorunun çıkmasına üstelik etken benzer. Elbette İçişleri Bakanlığı, geçiştirmeye çalışıyor. Amma birçok problemler olabilir. Adresinize kayıtlı kişinin borcundan dünya evinize haciz gelebilir. Haciz geldi, hacze kalkışıldı; ağır sıklet ayrımsız sorun. Kimde bunun sorumluluğu, muhtemelen değil. Dönüyoruz, evinize kaydedilen can yıldırıcı türlü.

“BİRİ GÖREVİNİ KÖTÜYE Mİ KULLANIYOR”

Hepsinin sorumlusu, görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı’dır. Türe ve Kalkınması milletvekilleri de bu işin süresince çıkamıyor. İYİ Fırka cemaziyelevvel takrir verdi, burada açıkladınız. Amma maatteessüf, ustalık bire bir günah mı var, yoksa amaç mı var, bunu da anlatamadınız. Esasen soruyorum; sistemsel bir günah mı var, yoksa kasıt mı var? Biri görevini kötüye mi kullanıyor, suistimal mi ediyor?

İçişleri Bakanı’nın görevi iç huzuru hatırlamak amma huzursuzluklarının önünü açmaya çalışıyor. Meclis’te tıpkısı matbuat yasası konuşuyoruz. Esasta sansür yasasını konuşuyoruz. Böyle meselelerle gerçekte vatandaşın iç huzuru adamakıllı kaçırılıyor. Ağız Tatsızlığı ve endişeye itiliyor yurttaş, türe ve özgürlüklerinden olacağı korkusunu yaşıyor.”

İYİ Fırka İstanbul Saylav Beklenti Parafin bile şöyle konuştu:

“EŞİNİZ VE ÇOCUKLARINIZIN İSIMLERİNİN ALTINDA ARTIKÜLASYON ETMEKTE BİLE ZORLANACAĞINIZ YABANCI İSİMLER GÖZÜKÜYOR”

“Serencam günlerde vatandaşlarımızın kendilerine ilişkin ikametgahlarında tanımadıkları kişilerin görüldüklerine dair şikayetleri hep alay malay görüyoruz. Cep telefonundan e-devlete giriyorsunuz, sistem üzerinde ikametgah bilgilerine bakıldığında, eşiniz ve çocuklarınızın isimlerinin altında artikülasyon etmekte da zorlanacağınız yabancı esame gözüküyor. Ne hissedersiniz? Devletinize olan güveniniz sarsılmaz mı? Aileniz hesabına kaygıya kapılmaz mısınız? Elan üstelik önemlisi, bu tanımadığınız ecnebi uyruklu şahısların seçim güvenliğine yönelik benzeri tehdit olduğunu düşünmez misin? Biz anca düşünüyoruz.

“UZAYDAN MÜNTEHIP GETİRSENİZ BİLE YANLIŞSIZ PARTİ MİLLETİMİZİN GÖZÜNDEN İYİCE DÜŞMÜŞTÜR”

Görülüyor kim daha çok hükümet, yasal ve demokratik yollardan iktidarını sürdürme umudunu güzel yitirmiştir. Önceki sormadan vatanımıza aldığımız kaçakları deminden dahi hanemize alarak kendinize bakir tıpkısı görüş kaynağı yaşatma peşindesiniz. Değil Suriye’den, Afganistan’dan, Pakistan’dan, Irak’tan, uzaydan seçmen getirseniz dahi AK Parti milletimizin gözünden iyicene düşmüştür. İktidarınızın sonuç günlerini, bu kök bukanak oyunlarıyla seyretmek adına milletimizin içine düştüğü koyu yoksullukla ilgilenerek geçirin. Bundan Sonra, Sayın Cumhurbaşkanı’nın dahi intihap vaadi yerine sunduğu yolsuzluklarla mücadeleye düzentileme harcayın. Şayet bu kusurlu ikametgah kayıtları hükümetinizin bilgisi dışında bir işgüzarlık yahut teknik bir aksaklıktan kontekst çıktıysa bunu tıpkısı dakika önceki düzeltin. Vatandaşlarımızı diyapozitif bire bir şekilde bilgilendirin.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DEMOKGRAFİK YAPISINA KARŞI GELİŞTİRDİĞİNİZ BU SALDIRILAR ATMOSFER KALACAKTIR”

Kim olduğu, nereden geldiği ve hangi maksatla getirildiği muhtemelen olmayan uğrun şahıslarla milletin iradesinin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bin yıldır Türk yurdu olan bu toprakların geleceğini Türk milletinin iradesi belirleyecektir. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında yapılacak seçimlerin sonucunu muazzez Türk milleti tayin edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus bilimsel yapısına karşı geliştirdiğiniz bu saldırılar alim kalacaktır.”

“BU ÜLKEDE SEÇİM GÖRÜNDÜĞÜ DEVIR BU HÜKÜMETİN ÇEŞİTLİ HİLELERE BAŞVURDUĞUNU GEÇMİŞTE DA GÖRDÜK”

HDP Ağrı Saylav Abdullah Çalıştırıcı ise önergenin seçme güvenliği ile müteallik olduğunu kaydederek, “Bu ülkede intihap göründüğü zaman bu hükümetin değişik hilelere başvurduğunu geçmişteki örneklerle dahi gördük. Bakın, bu İçişleri Bakanlığı’nın bununla ilişik, alelhusus 2019 yılında evcil seçimlerde olan hilelerini, hele ve hele Şırnak ve Siirt’te başvurmuş oldukları hileleri haddinden fazla aktif bire bir şekilde yaşadık ve sonuçlarını halen yaşamaya bitmeme ediyoruz. Şırnak ilinde hemen, 10 binin üzerinde görüş aktarıldı. Aktarılmak kanalıyla ahırlarda kayıtlar yapıldı” dedi.

Belletici, Siirt’te bile 6 bin 500’e andıran seçmenin kaydının silindiğini encam sürerek, “Zaman ise yapılan bu hilelerin sonucunda insanlar şu anda e-çap sistemine giremiyor. İçişleri Bakanı göreve davet ediliyor, İçişleri Bakanı kılını birlikte kıpırdatmıyor” diyerek konuştu.

Önergenin aracısız gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Share: