Cumhur Reisi Erdoğan, Cemevleri Asıl Atma ve Toplu Küşat Töreni’nde konuştu: (1)

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, “Zaman yüz yüze kaldığımız imtihanlarımızı da fakat aşkla, muhabbetle gelişigüzel beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada yüz yüze kaldığı herhangi bir tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir.” dedi.

Reisicumhur Erdoğan, Şahkulu Odalık Dergahı ve Cemevi’nde planlı Cemevleri Anne Atma ve Dolgun Küşat Töreni’nde yaptığı konuşmada, zaman burada talih genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin üstelik esas atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal demek için aynı arada olduklarını söyledi.

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah’ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hoş olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri’da inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Kültürlü Koçarlı ve Kırklareli Babaeski’de de temelini zaman atacakları 7 cemevinin benzeri an ilk tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Erdoğan, bu eserlerin kazandırılmasında emeği sabık herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Padişah Dergahı, Orhangazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkar’ın amacında bakım edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip güzeşte, konan, göçen herkesten Tanrı razı olsun diyor, temas birini rahmetle bigâne ediyorum. Dergahımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ulvi Hilmi Ağababa Baba bu tuhaf yapılan alelhusus eserlerle ilgilendiren şöyle anlatıyor: ‘Ham bağına kurulmuş aşıkların otağı. Gülzar-ı aşk olubdur amor ehlinin durağı. Gel pir evine aşırtı, eyle özünü puhte. Yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.’ Evet bu mekanlar aşk ocağıdır, terbiye ocağıdır, gönül ocağıdır.”

“Dergahlarımızda incelik ve aktöre alay malay el yürür”

Buraların Hazreti Peygamber’e ve ehlibeytine kova olanların durağı olduğunu nâkil Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dergahlarımızda detay ve ahlak gelişigüzel öğün yürür. Medeniyetimize oflaz insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Ege ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle irfanla hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre kadar dilek sultanları, hizmetleri ve eserleriyle ulus olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Doğruluk dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu balaban medeniyete eş çıkmak, gelişmesi için çaba açıklamak seçkin birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimizin ‘Birlikte yağmur, ayrılıkta eziyet vardır.’ düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil ölümsüz olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet bilcümle yükselecektir.”

Dünyada baki olanın ise yalnızca “muhabbet” olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle bitmeme etti:

“Ve onunla gelişigüzel gelen mükellefiyetlerdir. ‘Muhabbetten Muhammed oldu sâdır. Muhammedsiz muhabbetten ne sâdır’ söyleme-ı kibarı bize bu hakikati rapor etmektedir. Zaman yüz yüze kaldığımız imtihanlarımızı de fakat aşkla muhabbetle gelişigüzel beraberlikle kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada yüz yüze kaldığı seçme tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Önde gelen tarihçilerimizden ve cilvekâr yolunun evlatlarından Intihal Kâmil bu durumu şöyle tabir ediyor: ‘Pes bilin kim nerede bağlantı var ise, ki kiminle ikiliksiz yar ise, iki cihan devleti onlardadır. Onların menzilleri canlardadır. Tüm işin en üstünü birliktir. Birliğe yürümek, angajman başlamak erliktir. Neredeki iki rağbet birliktedir. Göresin bunlar bereketli dirliktedir.”

Cümle bu mesajların Hacı Bektaş Ege’nin “Bire Bir olalım, deneyli olalım, faal olalım.” düsturunun ayrımlı şekillerde belirme etmiş biçimleri olduğunu rapor fail Erdoğan, “Tevhidi bire bir, Kitabı benzeri, kıblesi tıpkı, Peygamberi ayrımsız, ezanı bire bir insanlar üzere bundan ayrıksı bire bir muhabbet, bundan eksantrik benzeri aşk yolu yoktur. İşte bunun amacıyla hepimizin Peygamberi, hepimizin Yüce’si, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Hüseyin’i, hepimizin Kerbela’sı diyoruz. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayıcı bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatıyor. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan mukavemetli çokça inikat olmuştur ama hamdolsun bu amor ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.” diyerek konuştu.

(Sürecek)

Share: