Cumhurbaşkanı Erdoğan, “e-İnsan Programı”nda konuştu: (2)

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye artık gür talimli evlatlarının kariyer amacıyla mahdut dışına gittiği değil, yetersiz dışında yetişek gören evlatlarını kendine çeken tıpkı elektrik merkezi olmuştur.” dedi.

Erdoğan, Beştepe Ulus Kurultay ve Hars Merkezi’nde planlı “e-İnsan Programı”nda yaptığı konuşmada, Mürekkep Uluslar (BM) Kalkınma Hedefleri ile tınlamalı yürütülen çalışmalarla vesile eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat kabil değerleri esas kayran bire bir insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşinde olduklarını söyledi.

İnsan Kaynakları Ofisi marifetiyle geliştirilerek uygulamaya konulan sistemlerin domestik ve milli hazırlandığını dile getiren Erdoğan, atılan temas adımda gençlerin ve çalışanların umutlarını güçlendirecek, öz güvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini artıracak, devleti ve hususi sektörü başarıdan başarıya taşıyacak “Yetenek Idare Modeli”nin inşasının hedeflendiğini bildirdi.

Reisicumhur Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nin dünyada ayrık kütüphanelerden benzeri tanesi olduğunu belirtti.

Cemi imkanlara sahip Ulus Kütüphanesi’nin 24 saat, 7’den 70’e mecmu vatandaşlara bakım verdiğini nâkil Erdoğan, kütüphaneyi gezen acun liderlerinin “Projeyi bize bile verir misiniz?” dediğini, kendilerinin bile “Projeyi verebiliriz.” yanıtını verdiklerini anlattı.

Reisicumhur Erdoğan, ilmi ve Millet Kütüphanesi kadar projeleri “tamlık insanlığa arpalık” kendisine düşündüklerini ve bunların “insanlığın emrinde olduğunu” söylediklerini kaydetti.

“İlmi tahsil etmek için bundan sonra hocalarımızı seferber ettik”

Türkiye’deki üniversite sayısının 81 toprak genelinde artırıldığını hatırlatan Erdoğan, bunun “Hangi gerek var, 76 kesim yetmiyor mu, 81 ilde münasebet?” şeklinde eleştirildiğine dikkati çekti.

Şimdi ise kimsenin söyleyecek sözünün kalmadığını belirten Erdoğan, şöyle bitmeme etti:

” Iğdır’dan, oradaki aynı gencimiz üniversiteye gidecekse İstanbul’a veya Ankara’ya niçin gelsin? ‘Hocalarımızı biz Iğdır’a gönderelim, oradaki üniversiteye gönderelim, Muş’a gönderelim, Ağrı’ya gönderelim’ dedik. Oradaki üniversitelerimizi yaptık. Demin hangi oluyor? Hocalarımız, o üniversitelere gidip, orada dersi veriyor ve oradaki gencimiz Ankara, İzmir, İstanbul buralara yetişme meşakkatini çekmiyor. Yani tığ ilmi öğrenim girmek amacıyla çıktı hocalarımızı seferber ettik, sağlıklı olsun hocalarımız oralarda bu dersleri çevirmek kanalıyla gençliğimiz haddinden fazla elan özgüvenle gelme sürecine başladı.”

Darülfünun sayısının 76’dan 208’e yükseltildiğini rapor fail Erdoğan, üniversitelerle gelişigüzel anaokulundan geçmiş ve ortaöğretime kadar hepsini güçlendirerek ayrı tıpkısı statünün yerleştirildiğini, ilmin ulaşamadığı kavuşum bırakılmadığını kaydetti.

Yapılan son düzenlemeyle, bazı üniversitelerdeki gereksiz kontenjan sorununun kebir ölçüde çözüldüğünü dile getiren Erdoğan, bu sene hakeza ayrımsız sorunun olmadığını vurguladı.

“Temas öğrencimize yetecek seviyede üniversite kontenjanına sahibiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bizim darülfünun sayısını müzayede sebeplerimizden biri, evvelce sunu şişman takı kaynağı olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorununu çözmekti. Bu amacımıza ulaşarak yükseköğretimde çabucak ulaşılabilirliği değil, okazyon eşitliğini üstelik gerçekleştirme ettik. Böylecene üniversitelerimizi seçkici aynı göz açısıyla, galiba zümrelerin, anlaşılan dirimsel seviyesindeki insanların eriştiği ayrımsız alan olmaktan çıkardık. Zaman imdi ortaöğretimden mezun olan rastgele öğrencimize yetecek seviyede üniversite kontenjanına sahibiz.”

Kül dikkatlerin ve kaynakların eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden mezun olanların istihdam alanlarının çoğaltılmasına verildiğine bel eden Erdoğan, üniversiteye hazırlanan gençlerin doğru fasıl ve iz tercihi yapabilmelerinin temini amacıyla 40 binin üstünde kanıt öğretmenle “Danışman Hikmet Sistemi” üzerinden teşrikimesai yapıldığını belirtti.

Erdoğan, antrparantez üniversitelerin “çıkışlı hareket gücüne katılma” performanslarını düzenli namına ölçen ayrımsız tümce kurduklarını, ölçümlere göre hazırlanan raporların üniversitelere ve emare öğretmenlere gönderildiğini, böylecene mecmu tarafların hamur fotoğrafı görmesini sağladıklarını anlattı.

Ulusal Staj Programı

Birlik üniversitelerde faaliyete geçirilen “kariyer merkezleri”nin gençlerle asıl çağ arasında güreşçi köprüsü kurduğunu ifade eden Erdoğan, essah sektörün talebi ile gençlerin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik “Kabiliyet Kapısı”nın devreye alındığını söyledi. Erdoğan, 1,2 milyonun üstünde mektepli ve mezun ile 8 binin üstünde çalıştıran ve kariyer danışmanının “Yetenek Kapısı” üzerinden ücretsiz şekilde tıpkısı araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin yaşadıkları benzeri gayrı önemli sorunu, ‘Ulusal Staj Programı’ ile adil ve mübarek benzeri şekilde çözüme kavuşturduk. Kişisel bilgilerin gizli tutulduğu kabiliyet havuzu, kurumlarımızın stajyer mektepli temininde anbean bundan sonra rağbet gösterdiği bir özge cesim programımızdır. Böylelikle, gelişigüzel aracıya ve onun getirdiği şüpheye mevzi bırakmadan stajyer herif kaynağı arzı ile talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı, kişi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Akıbet 2 yılda 160 bini çok gencimiz ücreti ve sigortası oran marifetiyle karşılanan bu izlence üzerinden amme kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın, OECD marifetiyle eş uygulama namına gösterilmiş olması akla yatkın istikamette gidildiğinin işaretidir.”

Lehçe kariyer fuarlarına müteveccih de değerlendirmelerde mevcut Erdoğan, bugüne büyüklüğünde 23 ayrı yerde 400 bini fazla mukayyet gençle, 5 binden fazla işverenin bu fuarlarda aynı araya geldiğini belirtti.

Yurt dışında eğitim bilimi gören Türk vatandaşı yahut gökçe bilgili sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik “Arsıulusal Kariyer Fuarı”nın dahi 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, “Türkiye çıktı gür talimli evlatlarının kariyer üzere yurt dışına gittiği değil, sıkıntılı dışında yetişek gören evlatlarını kendine calip tıpkısı çekim merkezi olmuştur. Başkaca ayrıksı talih vatandaşlarından yetenekler üstelik global bellik haline gelen şirketlerimizde çalışmak amacıyla Türkiye’ye yönelmektedir. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek üzere davet açan yabancı şirketler mevcut. Bu noktaya geldik. Birkaç başvuruyla yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Zira kendini bereketli yetiştirmiş ayrımsız gencimiz için ülkemizde gitmek daraç dışında çalışmaktan temas bakımdan çokça elan caziptir.” diyerek konuştu.

(Sürecek)

Share: