Denklik mağduru olmayın

Akreditasyon mağduru olmayın

Darülfünun imtihan sonuçları açıklandı ve tercih telaşı başladı. Kâh adaylar de üniversite öğretimini yurtdışında sürdürme arayışında. Tercihini yurtdışı üniversitelerden yana kullanmak isteyen adaylara YÖK’ad büyük tıpkı uyarısı var. Bugüne kadar binlerce darülfünun mezununun denklik sorunu zımnında mağdur olduğunu belirten YÖK yetkilileri, “Yurtdışında yükseköğrenim eksiltmek isteyenler, öncelikle gideceği okulun YÖK gözetiminde tanınan bire bir okul olup olmadığını tasdik etsin” diyor.

23.07.2022 08:43

A A
Sürdürümcü ol Google News’de Paylaş FlipBoard’bile Paylaş

Bilgi bitmeme ediyor

Haberin devamı

Bilim bitmeme ediyor

Haberin devamı

Yükseköğretim Oturmuş (YÖK) bundan sonra yurtdışı diplomalarda pasaportları inceleyip öğrencinin o ülkeye gidip gelmediğini birlikte kontrol ediyor. Yani akreditasyon vermeden geçmiş detaylı eleyip sık dokuyor. Bu açıdan akreditasyon mağduru olmamak amacıyla sunturlu araştırmakta yarar var.

Akreditasyon üstüne vasıta fail ve aldatıcı bilgelik vererek adayları ağırlık durumda bırakıp, kıygın eden kurumlar konusunda de uyarılarda kâin YÖK yetkilileri bu konuya şu sözlerle ilgi çekiyor: “Bu ortaklık ya bile kişilerin kredili olmayan okulların esenlik bölümlerine anahtar yaptırma sözüyle Türk gençlerini kavisli yollara atıf ettiğine yönelik istihbaratlar geliyor. Gençlere, mezun olunduğunda Türkiye’den tıpkısı şekilde denklik alır kabilinden telkinlerde bulunulduğunu öğrendik. Hele keyif alanında bu asıl yerlerden alınan diplomalar hemen Türkiye’de değil, mütekâmil bilcümle ülkelerde da reddediliyor. Aman gani araştırın, bunlara inanmayın.”

Aslında 2018 yılından itibaren aşinalık ve denklikle ilişkin bir nice incelik dijital ortama taşındı. Aynı yükseköğretim kurumumun mahsus programından alınan diplomanın eksantrik tıpkısı ülkede ayrımsız programdan alınan diplomaya eşdeğer olduğu anlamına gelen “Icazetname akreditasyon belgesi” ferah ferah e-Mehabet üzerinden sorgulanıp, doğrulanabiliyor. O nedenle yetkililer yurtdışı üniversitelere başvururken bu sorgulamanın yapılması gerektiğini özellikle vurguluyor.

 

Yetkililer, 2015’te 6.962 başvurudan 4 bin 507’sinin, 2016’da 6 bin 475 başvurudan 4 bin 967’sinin, 2017’de 7.848 başvurudan 5.234’ünün, 2018’üstelik 10 bin 223 başvurudan 5 bin 649’unun, 2019’bile 11 bin 36 başvurudan 4 bin 70’inin, 2020’birlikte 6 bin 936 başvurudan 4 bin 51’inin, 2021’de 8 bin 973 başvurudan 5 bin 397’sinin, 2022’nin geçmiş 7 ayında ise 5 bin 114 başvurudan 2 bin 981’inin akreditasyon belgesi aldığını belirtiyor. Bu akreditasyon belgelerinin şişman çoğunluğunu lisans dereceleri oluşturuyor. Yurtdışından efdal lisans veya yöre lisans mezunu olanlarla, bir yetişek alanlar de bu rakamlara karışma.

Yurtdışındaki değişik ülkelerden çok farklı yetişek sistemlerine erbap yüzlerce yükseköğretim kurumundan alınan diplomalar değerlendirirken öncelikle diplomanın mecburi kazanımları karşılayıp karşılamadığını ve mezun olunan bölümün minimum nitelik standartlarını taşıyıp taşımadığını anlamak amacıyla gâh incelemeler yapılıyor. Başvuruların bire bir kısmı doğrudan akreditasyon ile sonuçlanıyor. Meslek icrası gerektiren tababet doktorluğu, afiyet alanları, diş hekimliği, mühendislik, ahbaplık, muallimlik, mimari, ispençiyari, veteriner doktorculuk diplomalarıyla referans yapanlar ise düzem ve yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik kendisine Düzey ve Ehliyet Belirleme Sistemi (SBYS) süresince imtihan, staj, ders bütünleme vb. kadar uygulamalardan bire bir evet de birkaçına bağımlı tutuluyor.

Bilgelik bitmeme ediyor

Haberin devamı

Bili bitmeme ediyor

Haberin devamı

2017’dahi 1581, 2018’bile 2 bin 170, 2019’birlikte 2 bin 749, 2020’üstelik 1918, 2021’de 2231, 2022 yılının önceki 7 ayında 1132 sınav kararı verildi. Burada yeterlilikler değerlendirilirken, direkt denklik ya üstelik ret kararı verilmeden evvel, başvuru sahibinin yetkinliğinin ölçülmesi hedefleniyor.

Fen bitmeme ediyor

Haberin devamı

Fen devam ediyor

Haberin devamı

Ayrıca denklik başvuruları sahte doküman, isimsiz ekol ya da program, akademik teamüle ve mevzuata aykırı ufki ve dikey geçiş, eğitim görülen ülkede daraç kalış süresi ve eğitimin niteliğindeki yetersizlikler gibi nedenlerden muhit da reddediliyor.

1998 yılından bugüne kadar hep 4875 kişinin başvurusu reddedildi. 2020’üstelik 433, 2021’üstelik 532, 2022’de ise 324 akreditasyon reddedildi. Zaman itibari ile; denklik için başvuran 3 bin 419 sevimli diplomasının teyidi için karşılık bekliyor.

Diploma ve transkriptin alındığı üniversite önce konfirmasyon ediliyor. Bu işlem ilişkin ülkede mevcut aut temsilciliklerimiz aracılığı ile yapılıyor. İl itimat müdürlüğünden yurtdışı giriş ve çıkış bilgileri alınıyor, pasaportun muamele görmüş sayfaları ve varsa apayrı belgeler inceleniyor ve örgün eğitimin şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılıyor. Diplomayı veren gurur, çıkışlı olunan alan ve derece, eğitim bilimi süresi, öğüt içeriği, alınan AKTS, hep yetişek ve uygulama saatini gösteren transkript ve varsa diploma eki ile ilişkin diğer resmi vesaik üzerindeki detaylı tetkik, ayrımlı üniversitelerde fariza işleyen tedris üyelerinden oluşan alana has komisyonlar eliyle yapılıyor.

Selen bitmeme ediyor

Haberin devamı

Marifet devam ediyor

Haberin devamı

* Eğitime başlanılan yıl YÖK vasıtasıyla lokalize sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının evvel 1000 dilimine giren üniversitelerden alınan diplomalar,

* YÖK’ad tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları vasıtasıyla akredite edilen programlardan alınan diplomalar,

* Mektepli Seçme ve Tonga Sistemi Kılavuzu’nda düz düzlük yurtdışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en üst öğrencinin aldığı puanı alarak bir sene ayrımsız programa araç yaptıranların aldıkları diplomalara, direkt denklik işlemi yapılıyor.

NE ZAMAN REDDEDİLİYOR

* Diploma YÖK tarafından isimsiz bire bir kurumdan alınmışsa,

* Açıköğretim ve dışarıdan eğitim bilimi kadar devam zorunluluğu yoksuz bir programdan mezun olunmuşsa,

* Yetişek-öğretim dönemi amacıyla tahsil görülen ülkede bulunma süresinde eksiklik tayin edilmişse,

* Alınan eğitim bilimi mesleksel ayrımsız eğitimse ve alınmış olduğu ülkede benzeri ense öğrenime geçişe cevaz vermiyorsa yahut Türkiye’deki akademik derecelere eşit gelmiyorsa antrparantez akreditasyon başvurusu meydanlık derecelere ilgilendiren adına yapılmışsa,

* Galiba alanlarda engin terbiye tarafından alınan diplomalara mevzuatta belirtilen koşullar sağlandığı takdirde denklik verilmesi gibi olmakla birlikte; tababet doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, ülfet, ispençiyari, muallimlik ve afiyet alanlarında uzaktan talim vasıtasıyla alınan diplomalar için yapılan başvurular reddediliyor.

Share: