Doğruluk Bakanı Bozdağ, Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu: (2)

Türe Bakanı Bekir Bozdağ, “Sonuç 20 sene içerisinde hukuk devletiyle bağdaşmayan dayanıklı haddinden fazla ahbaplık ayıbını anayasamızdan, hukukumuzdan temizledik. Hak aramanın, yargılamanın önünde anayasal kavi haddinden fazla bariyer vardı, bunları bir bir ortadan kaldırdık.” dedi.

Bozdağ, Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hukuk, hukukun üstünlüğü ve adalet konularında iri açıklık ikmal ettiğini belirtti. Şanlı ahbaplık ve demokratik reformların uygulamaya alındığını aktaran Bakan Bozdağ, serencam 20 sene içerisinde atık adımlarla Türkiye’nin, ahbaplık devleti, demokratik celal, koca haklarına okkalı izzet vasfının güçlendirildiğini anlatım etti. Bakan Bozdağ, “Akıbet 20 yıl içerisinde hususiyet devletiyle bağdaşmayan pek çok hukuk ayıbını anayasamızdan, hukukumuzdan temizledik. Doğruluk aramanın, yargılamanın uğrunda anayasal mütehammil çokça engel vardı, bunları hepyek ortadan kaldırdık.” diye konuştu.

Kanunuesasi’bile bugüne büyüklüğünde yapılan değişiklikleri anlatan Nazır Bozdağ, darbe yapanların yargılanmasının önündeki engelin kaldırıldığını söyledi.

“Doğruluk arama yollarını çoğaltan adımlar attık”

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya imzaladığı emirler ve kararlar aleyhine şiddet için başvurulmasını zecrî hükmün üstelik kaldırıldığına belen eden Bozdağ, “Cumhurbaşkanının bir tane başına yaptığı işlemlerin hiçbiri aleyhine üstelik mahkeme kararı yoluna başvurulamıyordu. Deminden cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin tamamına etki yolunu açan esas değişikliğini yaptık. Hususiyet devleti böyle güçlendirilir, demokratik oran böyle güçlendirilir, hız dışında olan mekanizmaları namevcut ettiğinizde, seçme şeyi milletin ve yargının denetimine açtığınızda güçlenir. Tığ dahi bunu yaptık.” ifadelerini kullandı.

Türe arama yollarını çoğaltan adımlar attıklarını söyleyen Bozdağ, şahsi verilerin korunmasını dilek etme hakkının ilk defa anayasal bir adalet namına düzenlediğini, Kişisel Verileri Dulda Kurumu’nun kurulduğunu hatırlattı.

Bilgi edinmenin da tıpkısı hak adına düzenlendiğini aktaran Bakan Bozdağ, atılmış adımlarla devleti, yürütmeyi, yasamayı milletin denetimine açtıklarını vurguladı.

Kadınlar, engelliler, yaşlılar, martir aileleri ve gazilerle ilişkin çıkarılacak kanunların, alınacak tedbirlerin, teadül ilkesine uymaz değerlendirilemeyeceğinin anayasaya konulduğuna dikkati calip Bozdağ, bunun de şişman aynı ıslahat olduğunu belirtti. Bakan Bozdağ, yavru haklarının birlikte iktidarları döneminde ilk kez Esas’da düz aldığını söyledi.

“Ahbaplık birlikte yegâne peki, mahkeme kararı üstelik tek peki”

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilgili Türkiye’nin yan olduğu barışma hükümleriyle iç hukukun çatışması halinde uluslararası geçim hükümlerine avantaj tanıyan tıpkısı balaban reformu anayasamıza koyduk. Belki bugüne büyüklüğünde yaptığımız reformların içerisinde bir numara hangisi derseniz bunu bire bir numaraya vira etmek gerekir. Çünkü Türkiye, hukuka ve hususiyet devletine, insan haklarına öyle inanmış bire bir büyüklük kim altına imza attığı herhangi bir sözleşmeyi çöz hukukunun benzeri parçası haline getirmekten, bağırsak hukukuyla çatıştığında uygulamayı, ona evleviyet vermeyi anayasal hükümranlık olarak düzenlemekten çekinmemiş benzeri ülkedir. Dünyanın pek çok ülkesinde böyle aynı aranjman yok ama öte yandan konuşuyorlar, ‘Türkiye koca hakları üstüne şöyle, âdem hakları üstüne böyle.'”

Ferdî referans hakkının getirilmesiyle Anayasa Mahkemesinin bir kayırıcı hakları mahkemesi kabilinden fariza yaptığını dile getiren Icra Vekili Bozdağ, bunun dahi balaban benzeri aşama olduğunu belirtti. Bozdağ, şöyle konuştu:

“Türkiye’da 2017 yılına büyüklüğünde çift egemenlik var. Aynı yandan askeri önem, faziletli yargısı Askeri Yargıtay, Askeri Faziletkâr İdare Mahkemesi, mavera yandan adli mahkeme kararı, Danıştay ve Yargıtay vardır. İki ülfet vardı, askeri dümen hukuku, ayrımsız üstelik sivil idare hukuku. İki ukubet yasamız vardı, bire bir askeri ceza kanunu, tıpkı Türk Ceza Kanunu. Aynı devlet, vatanı tekse, ulus tekse, sancak tekse, oran tekse orada ahbaplık dahi yegâne peki, etki bile bir tane olur. Eğer bire bir ülkede yargıda ilişki yoksa ülkenin insanlarından tıpkısı kısmı yaptıkları görevler nedeniyle farklı aynı hukuka, çokça az istisnalar dünyada olduğu kadar kabil ama geneli değişik bir hukuka tabi tutuluyor, değişik asıllar uygulanıyorsa o ülkenin hukuk devleti vasfını siz yekpare kendisine kimseye anlatamazsınız ve tığ ne yaptık yaptığımız şişman reformla, askeri yargıyı kaldırdık. Askeri Yargıtay’ı, Askeri Faziletli İdare Mahkemesi’ni kaldırdık. Yargıda birliği sağladık. Imdi Türkiye’de tek mahkeme kararı vardır.”

Ululuk Güvenlik Mahkemelerinin kaldırıldığını anımsatan Nazır Bozdağ, “Yargının içre hem asker var hem sivil var. Yani aynı ululuk düşünün, sivil yargıçlarına güvenmiyor yanına çeri koyuyor. evet birlikte çeri yargıcına güvenmiyor yanına sivil koyuyor. Karar, seçme yerde sivil amma Çap Asayiş Mahkemesi olduğunda karma aynı bina. Kaldırdık, şimdi Ihtişam Güvenlik Mahkemesi namevcut. Güzeşte Türkiye, Izzet Güvenlik Mahkemesini tartışamazdı. Tığ kaldırdık.” diye konuştu.

Türe Bakanı Bekir Bozdağ, ahbaplık devleti vasfının güçlendirildiğini, anayasanın eşitlik ilkesine marjinal uygulamaları kaldırdıklarını anlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yapısına ve kurula üye seçimine yönelik yapılan düzenlemeleri de hatırlatan Bozdağ, serencam HSK organ seçiminde TBMM’nin uzlaşmayla kurula organ seçtiğini kaydetti.

(Bitti)

Share: