Elektrikli Komütatör Yükleme Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı: İşletmeciler, Eskimemiş Birim Fora Etmek İçin Epdk’ya Destur Sunacak

Elektrikli araçlara erke temininin sağlandığı yükleme ünitelerine yıpranmamış benzeri istasyon semirtmek talip işletmeciler, gelişim yeri küşat ve çalışma ruhsatını en geç 31 Orak Ayı 2023 tarihine büyüklüğünde Erke Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunmaları gerekecek.

Erke Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) yoluyla hazırlanan Yükleme Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Talimatname, Resmi Gazete’de zaman yayınlandı. Buna göre; yükleme ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilgilendiren husus mucibince, şarj ağı işletmecisi tarafından ağabey istasyon munzam işlemi için gereken iş yeri açılış ve say ruhsatının 31 Orak Ayı 2023 tarihine kadar EPDK’ye sunulması mecburi oldu.

Share: