Eyt’liler Kadıköy’bile Eylem Yaptı: “Kimseden Hangi Tıpkısı Nimet Hangi da Tıpkısı Sadaka İstedik. Emeklilik Hakkımızı İstedik”

Veri: FAHRETTİN ÖZTÜRK – Müşteri: SADIST KARAKULOĞLU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu, emeklilikte yaşa takılanlara makbul adaletsizliği protesto üzere Kadıköy’üstelik toplandı. EYT Federasyonu Umumi Başkanı Rağbet Boran Özüpak, “Kimseden ne tıpkı inayet ne de bire bir sadaka istedik. Ağız Ağıza Anayasa’mızın 60. maddesinde ‘Herkes sosyal düzenlilik hakkına sahiptir’ namına belirtildiği üzere Anayasal hakkımız olan tekaütlük hakkımız üzere mücadele ettik. Bizler yasanın murat ettiği faaliyet sürelerini ve sigorta prim ifa günlerini olağandan doldurmuş hassaten iki tekmil hatta üç itmam elan fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz” dedi.

EYT’liler, EYT sorununun 23. yıldönümünde İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda benzeri araya geldi. Eyleme, DİSK Genel Başkanı Istek Çerkezoğlu, siyasi parti temsilcileri ve Türkiye’nin ayrımlı illerindeki EYT’liler katıldı. Sakil katılımın olduğu eylemde EYT Genel Başkanı Dilek Boran Özüpak basın açıklaması okudu. Gösteri alanına kurulan tahta ve temsili yöntem masasında Emek ve Ekonomi Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı “EYT Formülü” eleştirildi. Eylemde, “Bizimkisi tıpkı adalet mücadelesi” pankartı açıldı. ” Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın imdi bu yasa” şeklinde sloganları atıldı.

“EYT’LİLERİN MAĞDURİYETİNE ETKEN OLAN YASANIN KABULÜNDEN BU YANA 23 YIL GEÇTİ”

EYT Genel Başkanı Istem Boran Özüpak’ın okuduğu matbuat açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda özetle EYT namına bilinen Emeklilikte Hoşnutluk Takılanlar’ın mağduriyetine amil olan yasanın kabulünden bu yana 23 yıl geçti. 8 Ilkgüz 1999’üstelik çıkarılmış olan 4447 basit yasanın kâh hükümlerinin evrensel ahbaplık kurallarına karşıt benzeri şekilde geçmişe yönelik uygulanması emeklilikte gözyaşı şartını ortaya çıkarmıştır. Kâin emeklilik şartları müktesep haklarımız iken ilaveten üçüncü tıpkı araç adına eklenen yaş şartının geçmişe uygulanması adaletsiz, eşitlik ilkesine çap, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı bire bir şekilde düzenlenmiştir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın mağduriyeti yukarda belirttiğim için maalesef 4 çağ bilahare 8 Eylül tarihinde 23’ncü yıldönümünü tamamlayacaktır.

BU SAĞLAM MÜCADELEDE KARŞIMIZA BİRÇOK BARIYER ÇIKARTILDI: Bugüne büyüklüğünde bu metin mücadelede karşımıza bir nice bariyer çıkartıldı. Federasyon ve mecbur derneklerimiz adına yılmadan, pes etmeden, bir zamanda bile kırmadan dökmeden, mağduriyetimizi değme alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya bitmeme ettik, halen da bitmeme ediyoruz. Bugüne baktığımızda, nihayet EYT probleminin tıpkı dakika önce çözülmesi gereken aynı içtimai iş olduğu iktidarından muhalefetine yekpare politik partiler yoluyla kabul edilmiş durumdadır.

TÜRLÜ SIFATLARLA YAFTALANDIK: Bittabi bu savaş bu cümlelerde olduğu kadar çabuk gelişmedi. Yeryüzü başından beri birçok olumsuzluklarla karşılaştık. EYT üzerine mufassal bilgiye eş olmayanlar, hatalı ya birlikte yarım bilgilerle mücehhez kişiler marifetiyle kalem sıfatlarla yaftalandık. Dinç yaşta tekaüt olmak isteyenler olduğumuz öne sürüldü. Kamuoyuna er emeklilik talebinde bulunanlar kendisine gösterildik. Meğerse kimseden ne ayrımsız lütuf ne üstelik tıpkısı sadaka istedik. Tamamen Anayasa’mızın 60. maddesinde ‘Herkes toplumsal güvenlik hakkına sahiptir’ yerine belirtildiği kabil Anayasal hakkımız olan tekaütlük hakkımız için savaşım ettik.

70-80 YAŞLARINDAKİ ANA, BABALARININ ELLERİNE BAKAN, ONLARA KADIN BIRAKILAN BİR KUŞAĞIZ: Bizler yasanın talep ettiği çalışma sürelerini ve sigorta prim ödeme günlerini ziyadesiyle doldurmuş antrparantez iki bitirme hassaten üç tekmil daha fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz. Bizler çalışma hayatına önceden devletimizin bizden talep ettiği şartları namına getiren ama meze verildiği kabil tekaütlük haklarına kavuşamayan ayrımsız kitleyiz. Bizler tekaütlük hayalleri ötelenen ve müterakki yaşlarımıza rağmen tekaüt olamayan evet da mütekait olup bile 3500 liralarla 70-80 yaşlarındaki asil, babalarının ellerine bakan, onlara kadin bırakılan tıpkı kuşağız. Meğerse olması gereken parçalanmamış tersi değil midir? Cumhuriyet Altını tarihinde arz ince süre say hayatında kalmaya zorlanarak; hem maaşlarımızdan evvelce kesilen sigorta primlerimiz hem üstelik ödediğimiz dirimsel vergilerimizle gerçekte devletine arz mufassal müddet ek ayar sağlayıcı, bindi olan tıpkısı kuşağız.

HAİNLİKLE SUÇLANDIK: Buna rağmen hainlikle birlikte suçlandığımız zamanlar oldu. EYT meselesi gündeme geldiğinde er tekaütlük istiyorlar, boş işler, köpük, bütçeye denge, çifte dikiş söylemleri ile yüz yüze kaldığımız zamanlar oldu. Bu temelsiz suçlamalarla yaftalandığımız günlerde, bizlerin hayalini üstelik kuramayacağı verimli sıfırlı maaşlarla 5-10 terzilik atarak maaş alan bürokratların varlığı ortaya çıktığında canımızın hangi kadar yandığını tarif üstelik edemeyiz. Birlik olup; sesimizi bereketli benzeri şekilde çıkarmaya başladığımızda ise kafalar karıştı. İlk kat bu işi çözmeye kalksak hangi yaşarız acaba, başımıza neler dirimsel diye düşünenler; bedelini gelişigüzel kamer aksamadan ödediğimiz haklarımızın iadesi üzere önceki mütenevvi kombinasyonlar, seçenekler, hesaplamalar yaptılar. Deminden burada herkesin gözü önünde benzeri kez henüz soruyoruz. Bedeli fazlasıyla ödendiği halde ötelenen ayrımsız hakkın maliyet hesabı yapılabilir mi? Ne maliyet hesabıyla kurulmaya çalışılan hangi kombinasyonlar sonucunda hakkın adalet sahibine iadeli edilmesini sürdürülemez buldunuz?

SEÇİM AREFESİNDEYİZ VE YİNE BİR SÜRÜ VAAT HAVADA UÇUŞUYOR: Çokça değil tıpkı sene önceki bu kombinasyonları kurup de celal bütçesi amacıyla EYT çözümünü sürdürülemez bulanlar şimdi sene sonuna kadar hal üzere kolları sıvamış durumdalar. Bu çabayı takdirle karşıladığımız kadar tıpkı zamanda birlikte endişeyle da strateji ediyoruz. Zira imdi tekrar tıpkı seçme arifesindeyiz ve tekrar bir derinti vaat havada uçuşuyor.

EYYY 2023 SEÇİMLERİ, SEN NELERE KADİRSİN: ve diyoruz ki ‘Eyyy 2023 Genel Seçimleri, sen nelere kadirsin.’ İktidara hevesli olan mugayeret partilerinin EYT üzerine vaat vermesini anlıyoruz da bodur süre geçmiş çözümü sürdürülemez bulan ve şu anda iktidarda olanların EYT çözümü amacıyla vaat vermelerini, üzerinde çalışıyoruz demelerini ve dahi takvim veriyor olmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda elhak iktidardasınız. Birlikte dahi 20 yıldır bitmeme eden bire bir iktidarsınız. Bozukluk hal üzere vaat veriyorsunuz? Sebep takvim sunuyorsunuz? Mağdurluk ortada ve 4 çağ sonra 23’ncü yıldönümünü tamamlıyor. Bizlerin talebi ve hal isteği ise haddinden fazla kesin. Üzerinde aylarca himmet yapmayı, araştırma komisyonları kurmayı mucip tıpkısı genişlik bulunmayan ortada. Tüm EYT’liler namına faaliyet hayatlarımıza başladığımızda tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş tekaütlük haklarımızı murat ediyoruz.

99 ÖNCESİ HAKLARIMIZ NEYSE O: Şimdilerde öne sürülmesi memul formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Geçmiş Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi. İşin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5’e indi 3′ indi. en son adına içeriğini bilmediğimiz şevket sırrı kadar saklanan aynı formüle indi. Burada ilgi koymak istediğimiz nokta şu: Emeklilikte Hoşnutluk Sataşma konusu dünyanın tek ülkesinde sermaye laf değildir. Ağız Ağıza Türkiye’ye hususi tamamen domestik ve milli bir içtimai problemdir. Ayrımlı değişik formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp çözüm üzere formül aramaya gerek namevcut? 99 öncesi haklarımız neyse o.

DEVLET BÜTÇESİNE ABRA DEĞİLİZ. YARDIM EDİLMİŞ YOKSULLAR OLMAK İSTEMİYORUZ: Katiyen unutulmaması müstelzim molekül, EYT’liler yerine çap bütçesine denge değiliz. Doğruluk etmediğimiz bire bir husus istemiyoruz. Tığ atıfet istemiyoruz. Sadaka asla istemiyoruz. Yardım edilmiş yoksullar tutmak istemiyoruz. Altını basa basa çiziyoruz. Yıpranmamış mağduriyetler oluşmaması amacıyla. Bu yüzden çözümün birlikte formülsüz olmasını istiyoruz. ‘Şu anda masamızda biricik formül var. Onu dahi zamanı gelince açıklayacağız’ söylemlerini ise hasis anlamakta ve kavramakta engel çekiyoruz.

“İKTİDARA SORUYORUZ”

Öncelikle neyin tek formülü kanun belli, mağduriyet muhtemelen, bir tane yöntem derken kastınız nedir? Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? Vatandaşım kıygın edilmiş bir an geçmiş fasletmek lazım emretmek hesabına, fikir kaygısında olup ‘Tığ yaptık oldu’ ile eskimemiş mağduriyetlerle mi yoksa intihap vaadiyle mi posta alacaksınız. Formülünüz dahi 2008 yılında iktidarınızda çıkarılan maaş intisap oranlarının düşürülmesi ile kuşa dönen mütekait maaşlarımız insanca yaşayabileceğimiz maaşlar olacak mı? Bala yaşta çalışmaya başlarken ‘Sen çocuksun çalışamazsın’ denilmediği, patika liselerinde stajla başlayan emek hayatımızda aldığımız sigorta numaralarımız sigorta başlangıcı sayılacak mı? Hiçbirimizin düzentileme koşularının aynı olmadığı zorluklarla güzeşte faaliyet hayatımızda, 8 Ilkgüz 1999 yılı öncesi başlangıcı olan prim haset natamam kaderdaşlarımıza genişlik azından prim günlerini tamamlayabilmeleri amacıyla bir borçlanma ati mi? EYT olup zahmetli olanların bekledikleri sürelerle bağlanan 3 bin 500 TL mütekait maaşlarına iyileştirme yapılacak mı? Yer önemlilerden gördüğümüz sorunlardan biri birlikte Z kuşağımız, yani EYT’lilerinin çocuklarının SGK yasalarından yaş sınırı ve ABO sebebiyle geleceğe güvenle bakabileceği SGK yasalarını yine ele alıp emniyetli ortamı hazırlayacak mısınız? Kafamızda mesai ve alınteri kıymeti ile düzgüsüz sorular neden? Siyasette karşı teri dökenler geçmiş sırada olup hakları gasp edilenler oluyor. Soruyoruz iktidara, muhalefete.

EYT MESELESİNİN SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAK İSTENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR: İktidarın ‘Zamanı gelince çözümünü açıklayacağız’ dediği bu sosyal mesele Türkiye’nin gereksiz ve amansız tıpkı yarası haline gelmiş daha çok. Bu formül ve ‘Zamanı gelince açıklayacağız’ söylemleri lazım istemez EYT meselesinin tekrar ayrımsız intihap malzemesi cereyan etmek istendiği yönünde düşüncelere itiyor bizleri. Bu bundan sonra bizim katiyen kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz benzeri yaklaşım tarzıdır. EYT probleminin daha çok mali aynı iş olmadığı ve bire bir zaman önceki çözülmesi müstelzim balaban bire bir içtimai mesele olduğu kabul edileli çok oldu. EYT problemi siyasetin marifetiyle doğurulmuş ve gene siyasetin marifetiyle çözülmesi müstelzim bire bir iş olduğu kadar, bünyesinde barındırdığı her görüşten mağdurların mevcudiyetiyle birlikte siyasetin haddinden fazla üstüne isabet toplumsal aynı yaradır.

İKTİDARI IHTILAF, MUHALEFETİ İKTİDAR YAPACAK 20 MİLYON AİLELERİMİZLE BİRLİKTE DEMOKRATİK HAKKIMIZIN GEREĞİNİ 2023 SEÇİMLERİNDE YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN: Yer bilinçli ansambl kendisine yurttaşlık görevimizi kullanırken yaşadığımız mağduriyeti zorlukları unutabilecek değiliz. Devir kaybetmeden ‘Vatandaşımın yaşadığı mağduriyetler önemli’ diyorsanız sürüncemede terk. Sabrımız Kalmadı. Kitlemizle birlikte formülsüz EYT-ABO-staj-uyma mağduriyetimizin çözülmesi için iktidarı ihtilaf yapacak, muhalefeti iktidar yapacak 20 milyon ailelerimizle alay malay demokratik hakkımızın gereğini 2023 seçimlerinde yapacağımızdan on paralık şüpheniz olmasın. Bıçak kemiği deldi geçti bilin istiyoruz.”Share: