FKA’dan bölge planı çalıştayları ile bilgi alışverişi

Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü koordinasyonunda cıvıltı gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) eliyle 2024-2028 Nahiye Planı tedbir çalışmaları çerçevesinde kesim illerinde “Mıntıka Planı Çalıştayları” düzenlendi.

Sırasıyla Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde planlı çalıştaylara kamu gelgel ve kuruluşları ile sivil sosyete örgütlerinden temsilciler katılma sağladı. Çalıştaylarda, Sanayi ve Ar-Ge, Muvasala-Altyapı, Ekincilik ve Rustik Kalkınma, Sosyal ve Beşeri Sermaye, Turizm ve Lansman, Erke ve Madencilik, İklim Değişikliği tutmak için yedi kategoride oluşturulan ve çokça sayıda katılımcının yer aldığı komisyonlarda, Fırat Kalkınma Ajansı ehlivukuf personelinin moderatörlüğünde, bölgesel projeler ve hal önerileri değerlendirildi. Çalıştaylara ilişkin açıklamalarda bulunun Fırat Kalkınma Ajansı Umumi Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Toprak Planı Çalıştaylarının Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri için haddinden fazla mehabetli olduğunu söyledi. Yoğunlu, çalıştaylarda katılımcılardan mevrut proje önerilerinin öneminin altını çizerek, buradaki amacının havza planına tam hissedar kurumların katkıda bulunması olduğunu anlatım etti. Yoğunlu, “Çalıştaylarımızda bölgemizin kalkınmasına müteveccih heybetli konularda bilgi alışverişi gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

Çalıştaylarda TRB1 Bölgesindeki Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin mevcut sorunların ve bunlara dayalı çözüm önerilerinin dile getirildiğini kaydeden Yoğunlu, kâin potansiyelin kullanılabileceği benzeri havza planının oluşturulması amacıyla hazırlık çalışmalarını inceden inceye yürüttüklerini söyledi. Nahiye planlarının hiyerarşide üçüncü sırada geldiğini nâkil Yoğunlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kesim planları hem mekansal yerine hem de sektörel adına mefret olup kamu yatırımlarını bölgede belirleyen, onların içeriğini bel eden planlardır. Toprak planı hazırlıkları, 2022/7 Dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, millî düzeyde koordinasyonu Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı özelinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bölgelerde ise Kalkınma Ajansları yoluyla yürütülmektedir. Tabi bizler nahiye planını yaparken bölgede, yerelde koordinasyon ve dokümantasyon işini yapıyoruz. Esasen kesim planının içeriğini bu arada belirleyeceğiz. Bu Arada belirleyeceğimiz içerikteki yöntemlerden bir tanesi dahi bu çalıştaylardır. Çalıştaylarımızın öncesinde dahi paydaşlarımızın altın fikirlerini ve görüşlerini kabul etmek üzere web sitemiz ve toplumsal iletişim araçları aracılığıyla anketlerimizi yayınlamıştık. İnşallah düzenlemiş olduğumuz çalıştaylarımız ve katılımcılarımızın katkılarıyla nahiye planın içeriğini hele stratejisini ve hedeflerini belirleyeceğiz.”

Yoğunlu, Kesim Planı Çalıştaylarını iki aşamalı kendisine gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlk aşamasında ajans namına yapmış olduğumuz icraat sonucunda lokalize olan ihtiyaçlar ve sorunlar katılımcılarla paylaşıldı. Bunlara katma adına katılımcıların çoğaltmak istediği icap il özelinde gerekse toprak genelinde dava tespitlerini beraber değerlendirerek ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.

Toplantıları yedi ayrı his masası oluşturarak gerçekleştirdiklerini belirten Yoğunlu, “İhtisas masalarımız bölgemizin sosyo-konuşu gelişimiyle ait içerikleri belirledi. beher duygu masasında sorunlar tayin edildikten bilahare ikinci kısımda biz bu sorunların çözümüne yönelik hal önerileri ve projeler önerdik. Burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Kesim planında katılımcılarımızın verdiği hal önerileri veya verdiği proje önerilerinin mutlaka realist olması geçişsiz. Çünkü bunlar öncelikle ajans vasıtasıyla sonraları de başka amme kurumlarımız aracılığıyla yatırım programına alınma hususunda önemli projeler olacak” dedi.

Yoğunlu, Nahiye Planının 2024-2028 yıllarını kapsayacağının altını çizerek, “Toprak planımızın belirleyeceği odaklar, stratejiler, hedefler hepimizi ilgilendirecek. Toplantılarımıza çok değişik kurumlardan temsilciler katıldı. Sivil topluluk örgütlerimiz katıldı. Icap gelişim dünyasından icap özel sektörden, kamu kurumlarından temsilcilerimiz düz aldı. Yapacağımız projelerde yahut yatırımlarda mıntıka planlarımız mutlak temel teşekkül edecek. Bu yüzden nahiye planına ne büyüklüğünde çokça ulama verebilirsek ilimizi, şehir, rustik alanlarımızı, ilimizdeki majör sektörleri, ilimizdeki beşeri kaynağı ve diğer hususları hangi kadar dolgunca yansıtabilirsek nahiye planı dahi o kadar bölgemizi yansıtmış olacak. Katkından kıran yekpare katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Oluşacak Nahiye Planımızın illerimize ve bölgemize şimdiden kalburüstü olmasını diliyorum. Desteklerinden etraf Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı. – MALATYA

Share: