Kâh illerde TMO’nun buğday ve rüşvet kurum primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Ekinci Pusat Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bazen illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çalım primi desteğinden intifa süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Gurur Primi Desteğine İlişkin Kararda Uymazlık Yapılmasına Dayalı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, kararda düzlük alan Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, ayrıksı ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Esbak karar kapsamında süre bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik eser senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değiş tokuş işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alışveriş belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar, özge toprak ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e büyüklüğünde TMO’ya eş onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e büyüklüğünde planlı ve TMO yoluyla uygun görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık el/kaymakamlık müdürlüğü eliyle sıralama edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, lazım kontrollerin yapılması amacıyla ÇKS kaydının bulunduğu iskân biriminin ağırlık alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak talip çiftçilerin rüşvet ve buğday alışveriş belgeleriyle alay malay 30 Eylül’e büyüklüğünde ÇKS’de mukayyet olduğu toprak/kaymakamlık müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den etkin olmak üzere yürürlüğe girdi.

TMO Çekicilik Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet olarak arpa, buğday üretimi fail, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilo başına 1 liralık, rüşvet için 0,50 lira “TMO çekicilik primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: