Kalabalık haberleri… Gamze Atmaca İlgezdi: L Muayenehane Hekimliğine Büyük Tıpkı Çarpış Vuran Bu Yönetmeliğin Bir Zaman Ilk İptal Edilmesi Gerekmektedir

CHP Umumi Başbuğ Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Hususi Hastaneler Yönetmeliği ile ilgili “Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini bağımsız milletvekili kendisine icra etmesi engellenmiştir. Afiyet Bakanlığı bu yönetmeliğe sebep gerekseme duyuyor? Unuttuğunuz tıpkısı özdek var ki hekimden kul imkânsız. Çünkü doktor marifet insanıdır ve insana hizmet kıymetiharbiye; iktidarlara, bakanlara, şifahane patronlarına değil. Muayenehane hekimliğine nazik bir çarpış vuran bu yönetmeliğin ayrımsız zaman geçmiş nakız edilmesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Umumi Başkan Koruyucu ve İstanbul Milletvekili Gamze Atmaca İlgezdi, 6 Ekim’da Resmi Gazete’bile yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, konuyla ait bugün yaptığı mukayyet açıklamada, talimatname ile hekimlerin muayenehanesinde bakım sunmasının sınırlandırıldığını belirtti. Atmaca İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“HEKİM, İNSANA HİZMET ÖLÇÜ; İKTİDARLARA, BAKANLARA, HASTANE PATRONLARINA DEĞİL!”

“Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini bağımsız adına yürütme etmesi engellenmiştir. Hekimlerin mesleklerini başıboş yerine yürütme edebilmeleri neden engellenmek isteniyor? Afiyet Bakanlığı bu yönetmeliğe illet ihtiyaç duyuyor? Afiyet sektörünü bitirdiğiniz böylesi bir dönemde, hekimlerimizi arama altında tutmak, disipline söylemek ve köleleştirmek istediğinizin farkındayız. Unuttuğunuz aynı öz var kim hekimden köle imkânsız. Zira doktor bilgi insanıdır ve insana bakım porte; iktidarlara, bakanlara, hastane patronlarına değil!

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL HASTANELER; KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ KOŞULLARDA ÇALIŞABİLECEK HEKİMLER İSTEMEKTEDİR”

Bu düzenleme ile şunu anlıyoruz; Sağlık Bakanlığı, hekimlerimizin mesleğini müstakil ayrımsız şekilde icra etmesini istememektedir. Keyif Bakanlığı ve özel hastaneler; kendilerinin belirlediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir. Oysa özel etkin hekimlerin mesleğini serbestçe yürütme edebilmesi tıpkı haktır. Yeni aranjman ile araştırı hekimlerinin, hastalarını hususi şifahane ve tıp merkezinde otama edebilmesi için o sayrılarevi ile yıllık uyuşma yapması şartı getirilmiştir. Kavil yapabilmesi üzere üstelik ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması gerektiği düzenlenmiştir. Takım boşluğu yoksa hastane, ehlivukuf hekimlerin kol kol sayısının yüzdelik 15’i büyüklüğünde bilirkişi hekimle anlaşma imzalayabilecek ve o branşın hep takım sayısının üçte birinden çok uzman hekim ile barışma imzalayamayacaktır. Bu şu tefehhüm geliyor: Türkiye genelinde her hastanede ehliyetli miktarda boş ekip bulunmadığına bakarak, hastaneler grup sayısının yüzdelik 15 oranındaki doktor ile geçim yapabilecek ve inikat yapılacak doktor sayısı çok merbut kalacaktır.

“MUAYENEHANE HEKİMLİĞİNE BALABAN BİR ÇARPIŞ VURAN BU YÖNETMELİĞİN BİR AN ÖNCEKI İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Hekimlerin mesleklerini serbest namına yürütme edebilmeleri sebep engellenmek isteniyor? Henüz evvel tekraren söylediğimiz kadar meslek birlikleri, sendikalar, eksperlik derneklerinin fikri alınmadan yapılan bu kök tebeddülat kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Muayenehane hekimliğine balaban aynı çarpış vuran bu yönetmeliğin benzeri an evvel fek edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde hekimlere ve özel hastanelere nakdî ceza ve geçici neşelilik durdurma cezaları verilecektir. Bu sebeple henüz şimdiden bazen illerden, başlangıçta planlanmış bazı ameliyatların fesih edildiğinin haberlerini almaya başladık.

“SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİ ZÜĞÜRT KARŞILAYACAK”

Serencam haftalarda azamet hastanelerinin dinlence günlerinde hizmet sunması ve özel muayenehanelerin hizmetlerinin kısıtlanması gibi düzenlemelerle, sağlık sistemindeki yapısal sorunlar çözülemez. Hekimlerimiz, hastalarının teşhis ve tedavisini; hizmet bedeli marazli aracılığıyla karşılanmak ve Toplumsal Asayiş Kurumu’ndan temenni edilmemek koşuluyla, hususi hastanelerde yapabilmesi, tedavi edici hizmetlerle ilgilendiren sorunların çözümüne ulama sağlamaktan uzaktır.”

Share: