Kars’ta İl İdare Ofis Başkanları toplantısı

Kars’ta, Vali Türker Kimsesiz, Başkanlığı’nda İl İdare Idarehane Başkanları Toplantısı yapıldı

5442 Dar İl İdaresi Kanunu’nun 24’üncü maddesi mucibince yapılan İl İdare Bölüm Başkanları Toplantısı, Il Gazi Derinti Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, amme alım ve kuruluşları ortada eş güdüm ve iş birliğinin sağlanarak eğitim bilimi-öğretimin güvenli aynı ortamda sürdürülmesi, gerekseme olması durumunda kamu kurumu misafirhanelerinin barınma ihtiyacı olan öğrencilere tahsis edilmesi konuşuldu.

Ayrıca Bala ve Gençler Sosyal Esirgeme ve Destek Programı (ÇOGEP) bindi verilmesi, Familya İçi ve Kadına Yönelik Hovarda Mücadelede deli dolu uygulamaların bitmeme ettirilmesi, yıpranmamış eğitim öğretim yılında alınacak düzenlilik ve gidiş geliş tedbirlerine etkin bindi verilmesi kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 04.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021/14 az Genelgesi doğrultusunda millî ve arsıulusal aktiflik, lansman kampanyası, kurumsal etiket çalışmalarında “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması, kamuda tasarruf tedbirlerine azami duyarlık gösterilmesi, kurumların özürlü erişimi, engellilere bakım verilmesi konusundaki eksikliklerin acilen tamamlanması, vatandaşların kendileri ve amme kurumlarıyla ile ilişkin ikbal ve şikayetleri karşı yapılan başvuruların sonuç ve safahatlarının eğlenceli yerine izlenmesi ve sonuçlandırılması, “Liyakatsiz Atılan Projesi” bağlamında yapılan uygulamaların titizce sürdürülmesi, konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kars Valisi ve Uray Başkan Vekili Türker Garip, görüşülen ruzname maddeleri sonucunda alınan kararların titizlikle uygulanmasını ve yekpare amme kurumlarınca yapılan çalışmaların halka bakım esasıyla ve hal odaklı kendisine yapılması talimatı verdi. – KARS

Share: