Mesai ve Içtimai Asayiş Bakanlığının 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Genel Komutan Yardımcısı, Malatya Saylav Veli Ağbaba, Türkiye’bile temas iki işçiden birinin gelişim güvencesinin bulunmadığını, işten çıkış bildirgelerinin yüzde 80’inin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda, Iş ve Içtimai Asayiş Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Ağbaba, toplumsal asayiş sisteminin mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybettiğini savundu.

“SSK’yi Kılıçdaroğlu’nun batırdığı” iddiasının yönlendirme olduğunu söyleyen Ağbaba, “Kılıçdaroğlu’nun mecmu görev yaptığı sürede Içtimai Sigortalar Kurumunda (SSK) 4 milyon 572 bin teklik yalınlık var, Içtimai Güvenlik Kurumunun (SGK) 2003-2022 yılları arasında toplam açığı 482,5 bilyon liralık yani AKP’nin SGK açığı Kılıçdaroğlu’nun eksiksiz 106 kalpsiz.” diyerek konuştu.

Ağbaba, emeklilikte hoşnutluk takılanlar (EYT) sorununun katiyen çözülmesi, genişlik düşük emekli aylığının ise minimal ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiği dile getirdi.

Memur maaşlarının 20 sene içinde çokça aşkın kayba uğradığını dile getiren Ağbaba, vazifeli emeklilerinin, emekli ikramiyesiyle “evin tuvaletini dahi alamadığını” doğacak sürdü.

Güvencesiz çalışanların, Türkiye’nin sunma şişman meselelerinden olduğuna meni fail Ağbaba, “Türkiye’üstelik seçkin iki işçiden birinin hareket güvencesi yok. İşten yokuş bildirgelerinin yüzdelik 80’i kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde düzenleniyor. İşçilerin, sonsuz girdi-artık yaptırılarak evet birlikte incizap ettirilerek bayrılık tazminatları sıfırlanıyor. Bu mağduriyet giderilmeli.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, çalışan kısır emekliler ülkesine döndü”

HDP İzmir Saylav Serpil Kemalbay Pekgözegü, “işçilerin, DOĞRU Parti iktidarı döneminde müktesep haklarını balaban oranda kaybettiklerini” iddia etti.

İktidarın, minimal ücrete enflasyon oranında bindirim yapıldığını ifade ederek övündüğünü savunan Pekgözegü, “Yapılan zammın müstacelen eridiğini, asgari ücretin ocak kirasına da yetmediğini üstelik düşünürsek minimal ücretin, yokluk verilerine bakarak şu anda en azından 12 bin liralık olması gerekir.” dedi.

Türkiye’nin, “çalışan hamhalat emekliler ülkesine döndüğünü” öne süren Pekgözegü, düzentileme yaşamında, güvenceli işlere erişimi elan yumruk kesimlerin bulunduğunu söyledi.

Pekgözegü, en bağan mütekait aylığını asgari yaşam standartlarına kavuşturacak bire bir düzenlemeye gerekseme olduğunu kaydetti.

“Kontratlı personele grup keyfiyet değil lüzum”

İYİ Öğür Konya Mebus Fahrettin Depar, “EYT düzenlemesi beklentilere karşılık vermeli, 3600 gibi muallel çıkmamalı.” dedi.

Depar, kamu personel sisteminin; hisse senedi güvencesi, tayin, gurur değişikliği, ev birliği, görevde itila kadar hakları parçalanmamış çalışanlara sağlayıcı aynı yapıya dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Çıkış Belgesi, tıpkı okuldan çıkışlı olan, aynı sınava giren, aynı işi işleyen personelin ayrımlı statülerde çalıştırılmasının, adalete ve teadül ilkesine mugayir olduğunu belirtti.

Garantisiz kontratlı personelin kadroya alınmasını talip Çıkış, “Sözleşmeli personele grup konum değil gereklilik. Esas haklardan mahrum etkin biricik kamu personeli de kalmamalı. Garantisiz mücahede modelleri kamu istihdam sisteminden çıkarılmalı.” dedi.

“SGK’yi milletin emrine hazır gelmek en balaban başarılarımızdan”

YANLIŞSIZ Tümen Trabzon Milletvekili Salih Cora ise DOĞRU Tümen iktidarları döneminde mesai hayatı ve içtimai güvenlik alanında reform niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlattı.

Toplumsal güvenlikte inhina gerçekleştirildiğini vurgulayan Cora, “Umumi Afiyet Sigortası ile ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı sosyal garanti kapsamına karışma almak, SGK’yi milletin emrine amade eylemek sunu iri başarılarımızdan oldu.” ifadesini kullandı.

Içtimai düzenlilik reformuyla nüfusun yüzdelik 98’ini toplumsal asayiş şemsiyesi altına alarak hastane kapılarından mankafa dönüşü bitirdiklerini dile getiren Cora, şöyle bitmeme etti:

“Vatandaşlarımızın sadece etiket belgesiyle kül esenlik kuruluşlarından bakım almalarını sağladık. Eczane kuyruklarına sonuç verdik, ilaca erişimi sağladık. Kusur şartlarını kolaylaştırdık. Vatandaşlarımızın esenlik hizmetlerine bedel ve nitelikli şartlarda ulaşmasını sağladık. 18 gözyaşı altında genç ve çocuklarımızın parçalanmamış umar ve tedavi masraflarını Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılıyoruz. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, bakmakla memur oldukları kişileri aylık sadece 194 teklik ödeyerek esenlik hizmetinden yararlandırabiliyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri de fehamet aracılığıyla ödenebiliyor. Martir yakınlarından, gazilerden, gazi yakınlarından özel hastanelerdeki tedavilerinde tek arttırma ecir alınmıyor.”

Cora, SGK’nin mali yapısının kuvvetli temellere oturtulmasına önem verdiklerini, anahtar dışı istihdamla mücadelenin, hükümetin bildirme önemli hedefleri beyninde meydan aldığını bildirdi.

“Enflasyon farkıyla gelişigüzel zenginlik payı verilmeli”

MHP Genel Başbuğ Yardımcısı, Konya Saylav Mustafa Sahtekâr, “MHP kendisine asgari sevap belirlemesinde ve emekliler ile kamu çalışanlarının aylıklarına Aile 2023’te uygulanacak artışlarda, şişkinlik farkıyla gelişigüzel zenginlik payı verilmesinin makul olacağı görüşündeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmeli personel, taşeron işçiler ve EYT konusundaki açıklamaları dikkatle izlem ettiklerini tamlayan Kalaycı, şöyle konuştu:

“Kontratlı personel kâh haklardan yoksun olduğu amacıyla mağdurluk yaşıyor. Eş durumu özrü ile yer değiştirme hakkının bulunmaması zımnında gâh sözleşmelilerin aileleri parçalanıyor. EYT’liler, sigortalı oldukları tarihteki tekaütlük şartlarının uygulanmasını istiyor. EYT’lilerden alelhusus süreduran durumda olan ve hisse senedi bulma imkanı sıfır eşhas sakil mağduriyet yaşıyor. Tek lacerem sözleşmeli kamu çalışanlarının, taşeronların ve EYT’lilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yıl bitmeden yapılacak, yaşanan adaletsizlikler doğru çözümlerle buluşturulacak.”

Kamu çalım ve kuruluşlarında çalışan kontratlı personelin tamamının kadroya alınmayı beklediğini nâkil Sahtekâr, “Kamuda ehliyeti ve liyakati asıl algı, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma nitelikli hizmet sunan, değişen koşullara neva yeteneği faziletli ve daha bereketli bir kamu personel sisteminin oluşturulması geçişsiz. ‘Memur’ tanımı yeniden yapılmalı, sözleşmeli, geçici, bakan, gönüllü ve ücretli personel çalıştırılması çokça özel haller dışında serencam bulmalı, birincil büyüklük hizmetlerinde çalışanlar amelî kuzuluk getirilmeli.” diyerek konuştu.

Share: