Muğla’da Antik Kentteki Madencilik Faaliyetine Mahkeme ‘Dur’ Dedi

ESMA TURAN

Muğla Kültür Varlıklarını Siper Nahiye Oturmuş’nun Yatağan ilçesinde mevcut Lagina 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kömür madenciliği faaliyetleri yapılması planına cebin sâdır ve ülkü açan çevreciler, mahkemeyi kazandı. Muğla 1.İdare Mahkemesi, alay konu su idari işlemi yasaya aykırı bularak fesih etti.

Muğla’nın Yatağan İlçesi’ne vabeste Turgut Mahallesi’nde Muğla Ekin Varlıklarını Himaye Yerleşmiş’nun, Lagina Antika Kenti’ndeki 1. Mertebe Arkeolojik Sit Alanlarının 3. Dereceye çıkartılarak kömür aranmasına cevaz mevdu, Yatağan Yeşil Dirim Derneği’nce dahi bu izne alın sav açılmıştı. Muğla 1.İdare Mahkemesi açılan davada söz konusu yönetsel işlemi, yasaya aykırılığı nedeniyle nakız etti.

Kararın arkası sıra açıklamalarda kâin Yatağan Yeşil Dirim Derneği Ünsiyet Danışmanı Mehmet Çilsal, “Muğla 1.İdare Mahkemesi, bu kararıyla hukukun üstünlüğünü ispat etmekle kalmayıp ülkemizin kızıl arkeologları, tarihçileri ve bırakıt niteliğindeki kültür varlıklarının kıymetini bilen tamam yurttaşların yüreğine akarsu serpmiştir” dedi.

Çilsal, yaptığı bağlanmış basın açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Muğla Hars Varlıklarını Esirgeme Mıntıka Müesses’nun (MKVKBK) 08.03.2013 tarih, 1459 mahdut Kararı, Yatağan Turgut Belediyesi sınırları içerisindeki kömür rezervlerinin varlığı dolayısıyla kuruluş edilmiş tıpkı işlemdi. Bu karara binaen TKİ-GELİ’nin kömür madenciliği İşyeri Açılış ve Emek Ruhsatı sınırları 163 hektar genişletilmişti. 1459 basit bu Değişmeyen, ‘Turgut Lagina 3.Kademe Arkeolojik Sit Alanı’ sınırları içre hem kazı bilimsel sondaj, hafriyat ve taşıma vb. faaliyetleri yapılabilmesi hem fiilen kömür madenciliği dekapaj, kazı vb. faaliyetleri yapılabilmesini sağlayan hukuka mugayir acayip ayrımsız yönetimsel işlemdi. Bu eşi tıpkı yepyeni ucube haliyle ihdasından ahir süreçte MKVKBK Müdürlüğü ile Yatağan Isıl Enerji Üretim A.Ş ortada yapılan protokol gibi mütehammil çokça ayrıksı yönetimsel işleme dayanç olmuştu.”

“KARAR PARÇALANMAMIŞ YURTTAŞLARINI YÜREĞİNE AKARSU SERPMİŞTİR”

Yatağan Isıl Erke Üretim A.Ş ile söz konusu işlem üzere Muğla Kültür Varlıklarını Siper Nahiye Oturmuş ile yapılan protokolünde fesih olduğunu tamlayan Çilsal’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği kabil tıpkı idari işlemin karar marifetiyle fesih edilmesiyle alay malay o el işi dayanılarak kurma edilmiş gayrı müteselsil-sınırlanmış amal bile kendiliğinden geçersiz ağıl dirimsel. Nedeniyle MKVKBK’nun anne el işi dayanarak Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ile MKVKBK Müdürlüğü ortada imzalanan protokol, artık çürük olup uygulanamaz hale gelmiştir. Muğla 1.İdare Mahkemesi, bu kararıyla hukukun üstünlüğünü ispat etmekle kalmayıp ülkemizin altın arkeologları, tarihçileri ve bırakıt niteliğindeki kültür varlıklarının kıymetini bilen kül yurttaşların yüreğine su serpmiştir.”

Share: