Nazır Kirişci, “Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni”nde konuştu: (2)

Ekincilik ve Orman Bakanı Ünite Kirişci, “2022 yılı sonunda beherglas vatandaşımız için birer skor tevessül etmek üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı akarsu kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kirişci, Karataş ilçesinde düzenlenen “Akdeniz Akarsu Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni”nde, tamlık doğal kaynaklar kadar su ürünleri kaynaklarının da zevalsiz olmadığını, bunları destek olmak ve sürdürülebilirliğini temin etmek gerektiğini söyledi.

Akdeniz Bölgesi balıkçılarının talebi üzerine burada av sezonunun farklı denizlerden farklı namına 15 Eylül’üstelik açılmasının balıkçıların takdire kırat benzeri fedakarlığı olduğunu nâkil Kirişci, “Bu aplikasyon, buradaki balıkçılarımızın ne kadar bilinçli ve doğayı korumada azimli olduğunun bariz tıpkısı delilidir. Bunun üzere hepinize, cemi Akdenizli balıkçılarımıza teşekkürü bir takanak biliyorum.” diyerek konuştu.

Kirişci, vekillik namına üç yıldır hidrofil dirim bilimsel çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına beis veren istilacı palavra balıklarının avcılığını desteklediklerini, avlanan bu balıklara sevap ödediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayede genişlik birkaç 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olduk. Bu sene avlanan her palavra balığı başına verdiğimiz desteği, balıkçılarımızı mutlu edecek şekilde artırdık. Bildiğiniz üzere desteğimizi, bölgedeki türlere bakarak değişmekle alay malay, kuyruk başına 2,5 liralık ile 12,5 liralık olacak şekilde baştan belirledik. Bölgede yürüttüğümüz icraat kapsamında, koruma alanlarımızı dahi artırdık. Denizlerimize bıraktığımız bireşimli resif ve anti trol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. Karataş’ta yapay resif yapılması için vekillik kendisine gereken izinleri verdik. Ayrıca projeye 1 milyon teklik bütçe aktarımını birlikte güzeşte hafta yaptık. Karataşlı balıkçılarımıza kıvrak hayır olsun. Bunlar yemeden içmeden Adana ve Karataş’a hususi değil. Hatay’a bile Mersin’e dahi analog yatırımları yapıyoruz, desteklerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”

Birleştirme Akarsu Ürünleri Bölgesi

Kirişci, çok yakında Karataş’ta Kombinasyon Akarsu Ürünleri Bölgesi’nin karada olan bölümünde yılda 30 bin titrem balık üretilmeye başlanacağını dile getirerek, “2023 başında faaliyete geçecek Karataş-Yumurtalık arasındaki denizde kurulan tesislerde ise evvel etapta yılda 60 bin titrem istihsal gerçekleşecek. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona büyüklüğünde balık üretimi yapılması cins olacak. Sonunda, bu mıntıka Türkiye’nin balık istihsal merkezi haline gelecektir.” diyerek konuştu.

Bakanlık yerine balık üretilmesine ayrı benzeri ehemmiyet verdiklerini anlatan Kirişci, şunları ifade etti:

“Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan genişlik yordamlı ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı böylece beher vatandaşımız üzere birer skor atılmak üzere kestirmece 84 milyon bala balığı akarsu kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına reva şekilde balıklandırma miktarımızı 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.”

Balıkçılığa verilen destekler

Kirişci, aynı yandan denizlerdeki varlıkları korurken gayrı yandan balıkçılık sektörünü desteklemeye bitmeme ettiklerine belirtti.

2003 yılından itibaren balıkçılar ve yetiştiricilere ÖTV ve ayrıksı desteklerle beraber edimsel birimle 18,2 milyar lira ifa yaptıklarını ifade eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Fırka hükümetleri adına süfli ölçekli balıkçılık fail kardeşlerimizi dahi seçme zaman destekliyoruz, desteklemeye bitmeme edeceğiz. Göreve geldiğimizde aşağı ölçekli balıkçılarımıza verdiğimiz destek çabucak 20 milyon liraydı. Hükümetimizin, yaka balıkçılarımızı tutma politikaları çerçevesinde verdiğim önceki talimatlardan biri bu rakamın 4 katına çıkarılması olmuştur. Önümüzdeki yıl başında kestirmece 80 milyon lirayı balıkçılarımıza dağıtacağız. Tekrar bu sezon balıkçılarımıza Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla Tarım Bankası marifetiyle düşük faizli itimat imkanı getirdik.”

Konuşmaların ardından Ilbay Süleyman Elban ile Ekincilik ve Orman İl Müdürü Muhammet Ulvi Tekin, Kirişci’ye dolap seti dürü etti.

Kirişci ve farklı ilgililer henüz bilahare Karataş Limanı’na geçerek denize genişlemek üzere muntazır tıpkı balıkçı teknesine destek. Buradan telsiz marifetiyle balıkçılara talimat veren Kirişci, “vira besmele” dedi, teknenin güvertesine çıkarak balıkçıları selamladı. Balıkçılar barhana halinde denize açıldı. Bakan Kirişci’nin bulunduğu mıntıka dahi balıkçılarla denize açıldı.

(Bitti)

Share: