Nebati: “Darphane ve Nitelik Matbaası Umumi Müdürlüğü, yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla birlikte dünyanın bildirme güvenli pasaportunu üretir kuzuluk gelmiştir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla savaş kapsamında bu sene 276,8 milyar liralık kazanç gelirinden vazgeçtiklerini belirtti.

Nebati, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile tutkun kuruluşlarının bütçelerine ilgili yaptığı sunumda, attıkları dinamik adımlarla kamu maliyesini sağlam temeller üzerine mensur ettiklerini söyledi.

Bütçe disiplinini temelli ayla getirirken elde ettikleri kazanımları vatandaşların hizmetine sunduklarını rapor eden Bitkisel, “Global ekonomik krizlerin, jeopolitik gerginliklerin ve müstevli koşullarının yaşandığı alışılmamış durumlarda vatandaşlarımıza ve ekonomiye sağladığımız heveslendirme ve desteklere karşın bütçe disiplininden asla taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Nebati, bu sene müspet seyreden soylu erki aktiviteyle birlikte ağırlıklı olarak gelir ve kazançlardan alınan dolaysız vergilerin katkısıyla bütçe gelirlerinin faal tıpkısı çoğalma gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bu sene gaz ve cıvıltı tüketimine yönelik sübvansiyonlara, toplumsal kesimlere sağladığımız arttırma desteklere, çalışanlar ve emeklilerimize yaptığımız sevap ve maaş artışlarına ve vazgeçtiğimiz algı gelirlerine karşın, merkezi dalavere bütçe açığının gayrisafi mikro içi hasılaya (GSYH) oranının yüzdelik 3,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Tıpkısı dönemde bütçe açığının milli gelire oranının Japonya’da yüzdelik 7,9, Fransa’bile yüzde 5,1, İngiltere’de yüzde 4,3, Hindistan’da yüzde 9,9 ve Çin’bile yüzde 8,9 olması öngörülmektedir. Görüldüğü için ülkemiz bütçe performansıyla kaslı ve gelişmekte olan ülkelerden zait ayrışmaya seçkin alanda olduğu kadar bu alanda bile bitmeme ediyor.”

Nazır Bitkisel, vatandaşları, esnafı, çiftçiyi ve ihtiyaç mahsus cümle alanları desteklediklerini vurgulayarak, bu yıl minimum ücrete büyüklüğünde olan tutarları parçalanmamış çalışanlar için algı dışı bırakarak 90,6 bilyon teklik alacak gelirinden vazgeçtiklerini kaydetti. Bu süreçte atılmış vergisel adımları anlatan Nebati, “Enflasyonla mücadele kapsamında bu sene 276,8 milyar lira kazanç gelirinden vazgeçmiş oluyoruz.” dedi.

“Ruh tüketim desteği 4 milyon haneye çıkarılacak”

Vatandaşların gelgel güçleri ve refahını artırmaya yönelik algı indirimlerine dahi dikkati calip Bitkisel, vatandaşların en esas harcamalarını de desteklediklerini söyledi. Nebati, hanelerde mergup tabii gazda yüzdelik 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 terviç sağladıklarını anımsatarak, “2,1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik istihlak desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, 2023 yılında Içtimai Yardımlaşma ve Dayanışmayı Isteklendirme Fonuna 4,8 bilyon liralık tutarında gerçek ayrılması planlanmıştır.” diye niteleyerek konuştu.

Nebati, gaz desteği üzere dahi 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 1,8 bilyon lira tutarında temel ayrıldığını belirtti.

Nureddin Nebati, minimum sevap, kamu görevlileri ile emeklilere müteveccih maaş düzenlemelerine de değinerek, “Topladığımız verginin temas lirasının vatandaşlarımıza gine bakım yerine dönmesini icat etmek ve alın terinin karşılığını verebilmek için işlerimizi yapmaya gayret ediyoruz.” ifadesini kullandı. Bitkisel, yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata yönelik tahaccüm odaklı vergisel destekleri birlikte zihayat benzeri şekilde sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik atık adımlar için dahi vukuf veren Bitkisel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vergi incelemelerinde sektörel ve fonksiyonel duygulanma modeline geçerek yenilikçi denetim teknikleriyle yükümlü haklarını önceleyen bir yaklaşımla denetimlerimizi sürdürüyoruz. 2023-2025 dönemini havi Vasıta Dışı Ekonomiyle Savaş Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. SEVKITABII sisteminin dahi katkısıyla pusat dışı ekonomiyle mücadelede etkinliği artırıyoruz. Bütünleşik Kamu Finansal Yönetim Bilişim Sistemiyle, mecmu süreçleri elektronik ortamda yürütüyoruz. Kağıt belge kullanımını ağız ağıza ortadan kaldırmayı hedefliyor ve bu konuda adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Amme harcamalarında artırım sağlanması ve amme alımlarının ölçülü bir temelde gerçekleştirilmesi tıpkı ayrıksı hedefimiz olmuştur.”

Vekil Nebati, dünyanın genişlik güvenli pasaportunu üretir kuzuluk geldiklerini anlatarak, “Darphane ve Kaşe Matbaası Genel Müdürlüğü, yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla birlikte dünyanın genişlik güvenli pasaportunu üretir kuzuluk gelmiştir. Bunun amacıyla bile mahdut dışından ayrımlı ülkelerden muhtelif talepler geliyor, Darphane, ilişik ülkelerle görüşmeler yaparak bu konuda şu anda bildirişim halinde.” ifadelerini kullandı.

Kamu maliyesindeki disiplinli vakfe ve geçerli faal istikraz politikaları neticesinde, Avrupa Birliği (SUTAŞ) tanımlı genel hile takanak stokunun milli gelire oranının 2021 yılında yüzde 41,8 olduğunu kaydeden Nebati, bu oranın, kip şerait ve enerji fiyatlarının güzeşte yıla bakarak iki katına derkenar olmasına rağmen 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzdelik 39,3’e gerilediğini belirtti. Nebati, “AB üyesi ülkelerde ise bu fehamet, ikinci çeyrek altın itibarıyla averaj yüzde 86 seviyesinde olup, 2022 yılsonunda Fransa’üstelik yüzde 112, Almanya’bile yüzde 71 ve İtalya’birlikte yüzde 147 olması beklenmektedir.” dedi.

Stratejik ölçütlere dair ve makroekonomik dengeleri gözeten benzeri borçlanma programı uygulandığını dahi nâkil Bitkisel, 2020 yılı böylece 34 kamer, 2021 yılı böylelikle ise 54 kamer olan iç borçlanmanın sayı farkı vadesinin bu yılın teşrinievvel ayı itibarıyla 69 ayak tabanı kadar yükseldiğini bildirdi. Bitkisel, sene başında yüzdelik 24,6 olan sabit getirili Türk lirası cinsi bağırsak borçlanmanın averaj maliyetinin teşrinievvel ayında yüzde 10,9’a gerilediğine dikkati çekerek, “Takanak stokunun repo oranlarına karşı duyarlılığını kesmek için çakılı faizli istikraz araçları yeğleme edilerek değişebilir faizli borçların payı azaltılmıştır. 2019-2021 döneminde toplanmış bağırsak borçlanmanın yüzde 38’i çakılı getirili Türk lirası cinsi senetler ile sağlanmışken bu yılın eş-ekim döneminde çakılı getirili Türk lirası cinsi senetlerin payı yüzde 58’e yükselmiştir.” diye niteleyerek konuştu.

“Aut finansman olanaklarını değerlendiriyoruz”

Nureddin Bitkisel, vecibe stokunun yapısını düzeltmek amacıyla elverişsiz içi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payının azaltıldığını dile getirerek, bu çerçevede, 2022 yılında mahdut içi döviz cinsi borçlanmaların azaltıldığını, Türk lirası cinsi borçlanmaya ciddilik verildiğini söyledi.

Piyasa koşullarına merbut olmakla gelişigüzel, önümüzdeki yıl dahi ensiz içre döviz cinsi borçlanmanın payını azaltmaya devam edeceklerini nâkil Bitkisel, “Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisine ister doğrudan gerek güvence sağlayarak akıllıca koşullarda aut finansman olanaklarını de değerlendiriyoruz. Teşrinievvel kocaoğlan itibarıyla Hazine idraksiz ödeme garantisi altında 1,2 bilyon dolar ve 1 milyar doları tahsisli koyulmak üzere, proje finansmanı amacıyla hep 2,2 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Sağlanan finansman keyif, ekincilik ve erke sektörlerindeki projelerin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.” diyerek konuştu.

Tek Kaynak Kurumlar Hesabı Uygulamasıyla Kaynak nakit rezervinin güçlendirildiğini ve bütçeye ulama sağlandığını tamlayan Bitkisel, “Aplikasyon yardımıyla toplamda 50 milyar lirayı aşan ayrımsız hamur büyüklüğüne temas maliyet olmaksızın ulaşılmış ve 12 milyar lirayı aşan nema geliriyle merkezi hile bütçesine yardım sağlanmıştır.” ifadesini kullandı.

Vekil Nebati, Sayıştay vasıtasıyla Meclis’e sunulan bakanlığının denetim raporuna müteveccih birlikte vukuf verirken, raporda vadi düzlük bulgulara ait gereken adımların atıldığını söyledi. Nebati, bazı bulgular konusunda ise yapılan işlemlerin halihazırda bulunan mevzuata akıllıca kendisine yürütüldüğünün değerlendirildiğini ve bu hususları Sayıştay ile tıpkı araya gelerek sonuçlandıracaklarını aktardı.

“Cesaret Güvence Fonuna 7 milyar teklik aktarılacak”

Bakanlığının 2023 yılı toplam bütçe teklifinin 2,2 trilyon liralık olduğunu nâkil Bitkisel, şunları kaydetti:

“Repo aut tutulduğunda bütçe teklifi 1,6 trilyon teklik olmaktadır. Bu teklifin kısaca yüzdelik 1’ine mukabele eden 15,5 milyar liralık Bakanlığımız hizmetleri üzere kullanılacaktır. Bakanlığımızın bütçesinin nema dünya kestirmece yüzde 99’luk kısmı olan 1,6 trilyon lirası ise sair amme idarelerinin hizmetlerinin finansmanı için ayrılmıştır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumuna 405 milyar lira, mahalli idarelere verilen paylara 375,4 milyar lira, kaynak paylarına 117,4 bilyon liralık, yükseköğretim kurumlarına 127,9 bilyon liralık, kaldırılan Karye Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün devredilen personelinin ücretleri ile köylerin altyapısının desteklenmesi için ülke özel idarelerine 6,2 bilyon lira, su, lağım döşemi ve altyapı desteklerine müteveccih 1,5 milyar liralık, KİT’lere ve diğer amme sermayeli kuruluşlara 489,9 bilyon teklik, ferdî emeklilik sistemi azamet katkısı ödemelerine 13,6 milyar teklik, Yüreklilik Güvence Fonuna 7 milyar liralık, gayrı giderlere 85 bilyon lira aktarılarak kullanılacaktır. Ürem harcamaları üzere ayrılan üs tutarı ise 565,6 milyar liradır.”

Share: