Ömer Fethi Gürer: “Serencam İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Ağacı Limanından Ülkemize Giriş Yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Hindistan, Tayland ve Fas’tan gemilerle serbest Mersin limanı üzerinden şeker hastalığı ithal edildiğini açıkladı. Gürer, “Mersin limanına Fas’tan 10 bin 550 ton elan şeker hastalığı geldi. Sonuç iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker sadece Sazak limanından ülkemize giriş yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve akıbet olarak birlikte Fas’tan şeker ithal ettik. Türkiye’üstelik en açığı kâin 21 iz içre şeker hastalığı yoktu” dedi.

CHP Niğde Saylav Ömer Fethi Gürer, Türkiye’birlikte yeryüzü açığı kâin ürünlerin beyninde ‘şeker hastalığı’ olmamasına rağmen Hindistan, Tayland ve Fas’tan şeker hastalığı ithal edildiğini bildirdi. Gürer, konuya ilgili şöyle konuştu:

“MERSİN LİMANINA FAS’TAN10 BİN 550 TITREM ELAN ŞEKER GELDİ”

“Ülkemizde şeker hastalığı pancarında kampanya dönemi başladı. Mabeyin ayına büyüklüğünde kampanya devam edecek. Kontratlı üretim fail çiftçilerimiz birlikte konvansiyon yaptıkları fabrikalara şeker pancarını teyit edecekler. Şeker pancarı üzere ton fiyatı 1400 lira, kurum fiyatı namına açıklandı. Antrparantez pancar istihsal kotasını tamamlayan üreticiye üstelik ton başına 50 teklik tıpkı prim desteği vereceği duyuruldu. Çiftçilerimizin beklentisi 1700 lira civarında bire bir aya fiyatıydı. Bu gerçekleşmedi, fellah bu açıdan mutlu değil. bu arada ithalatta şekerde durmuyor. Akıbet olarak Mersin limanına Fas’tan 10 bin 550 ton elan şeker hastalığı geldi. Son iki ayda 80 bin tonun üzerinde şeker yalnızca Mersin Ağacı limanından ülkemize antre yaptı. Hindistan’dan Tayland’dan ve son kendisine üstelik Fas’tan şeker hastalığı ithal ettik. Türkiye’da bildirme açığı kâin 21 ürün ortamında şeker yoktu, ithal edilmesini gerektirecek rakamlara baktığımız antlaşma görünmüyor. Çünkü, ülkemizde geçen sene 2 milyon 500 bin  titrem şeker hastalığı elde edildi. Benzeri yıl öncesinden de 400 bin titrem zaman vardı. Böylecene 2 milyon 900 bin titrem ile 2022 yılına ülkemizde şeker stoklara girmiş oldu. Bu süreçte Türkiye’nin tüketimi yıllık 2 milyon 700 bin ton düşünüldüğünde 200 bin ton de fazlamız vardı. Fakat özelleştirilen fabrikaların fiyatlarının müdahale etme yetkisi ile yapılan anlaşmaların de iktidarın elinden alınmış olduğu üzere şeker hastalığı fabrikalarının özelleşenlerinin denk artışı karşısında nüfuz, tedarik namına ithalatı gündeme aldı. 400 bin ton şeker ithal edilebileceğini açıkladı. Sonunda şeker fiyatlarının düşeceğini varsaydı. Türkiye’nin 200 bin ton fazlası olmasına rağmen ithalatın kapısı aralandı.

“OLMASI MÜSTELZIM ÖZELLEŞTİRİLEN FABRİKALARIN FİYATLARINA DE SİYASİ İKTİDARIN ENGELLEME EDECEĞİ DÜZENLEMELERİ SAĞLAMALARI VE BU FABRİKALAR PROSES İÇİNDE ESASEN KAMULAŞTIRILMALIDIR”

Ülkemizde sonuç benzeri yılda rençper sayısı yalnızca şeker pancarında 20 bin civarında sakıt bulunuyor. Çiftçinin şeker hastalığı pancarı ekmede istekliliği her an düşüyor. Çünkü para kazanamıyor. Bunun beraberinde mütemmim de fiyatlı nişane alıyor, aynı sene öncesi 1 liralık 70 kuruş olan toz şeker, kamuda 17 teklik 50 kuruşa kilosu çıkarken; hür teşebbüs fabrikaları kilosunu 30 liraya kadar şekerin çıkardılar. Bu süreçteki şeker fiyatlarındaki artışları devam edecek görünüyor. Satışta sanayici malul kitap üretenler bu nedenle okkalı yük içindeler. Fiyatlarına remiks yapsalar üstelik bu öğün tüketicinin hava olanağı sadık olduğu üzere satışları düşüyor. Hal ithal şekerde aranıyor. İthal şekerde de bu süreç, önlenemez. Olması müstelzim özelleştirilen fabrikaların fiyatlarına de politik iktidarın müdahale edeceği düzenlemeleri sağlamaları ve bu fabrikalar proses süresince yeniden kamulaştırılmalıdır. 21 im da bildirme açığı olan ürünlerimiz şeker hastalığı dahi dava yaşamazken şekerde birlikte ithalatçı tıpkı konuma getirildi. Fas’tan, Taylan’dan, Hindistan’dan şeker hastalığı aldığı tıpkısı duruma düşürüldü. Bu sürdürülebilir bire bir uzanım değil; şeker hastalığı pancarı çiftçisini desteklenir ve üretimimiz birlikte tam olduğu için şayet özel sektör fiyatları taharri altına aldırılabilirse yetersiz dışından ithal şekere gerekseme kalmaz. aksi takdirde önümüzdeki süreçte şeker hastalığı fiyatlarındaki çoğalma bitmeme boy bos, yetiştirici kazanmaz, mütemmim henüz fiyatlı yapıt alır.”

Share: