Şehir kimliği ve sosyal değişim başlıkları değerlendirildi

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Düzce Kent Kimliği ve Içtimai Bütünleşme’ sempozyumunun önce 4 oturumunda ‘Kent Kimliği’ ve ‘Toplumsal Değişim’ başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen ve alanında bilirkişi 50 akademisyenin katılımıyla şehrin sosyolojik açıdan geçmişi, bugünü ve yarınının ele alındığı ‘Düzce Kent Kimliği ve Içtimai Bütünleşme’ Sempozyumu bitmeme ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Ekin Merkezinde devam eden sempozyumda konuşmacılar, ‘Şehir Kimliği’ ana başlığı altında hazırladıklarını sunumları paylaştı.

Göçlerin süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Güre moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun geçmiş bölümünde Yalova Üniversitesinden Taner Tatar ‘Şehir Kimliği, Kimliğin Şehri’ zir başlığıyla hikmet sunumu gerçekleştirirken, ayrımsız üniversiteden Hüsniye Canbay Tatar eliyle ‘Şehrin İnsanı, İnsanın Şehri’ başlığıyla lokma tatlısı yapıldı. Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Şans, Düzce’nin budunsal yapısının teşekkülü noktasında Düzce’ye göçlerin süreçlerini değerlendirdiği sunumuyla Rus mezaliminden ötürü göç etmek durumunda küsurat Kafkas halklarının yerleşimlerinden bahsetti.

Şehirleşmenin neresindeyiz?

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Talas’ın yaptığı oturumun ikinci bölümünde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Koray Bili, ‘Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmalarının Düşündürdükleri; “Şehrim Adıyaman” Projesinden Düz Deneyimleri’ üstüne tike gerçekleştirdi. Kalaba Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Yüksel şehir kimliğinin oluşmasında sporun rolü noktasında uluslar arası örneklendirmelerle sempozyuma katkıda bulundu. Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Yardımcısı Kerem Ercan Kızılay ise hazırladığı sunumunda geçmişle bugünü kıyasen şehirleşmenin neresinde olduğumuz sorusuna yanıt aradı.

Firez değişimleri

A salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abdullah Korkmaz’ın celse başkanlığını yaptığı ‘Şehir ve Içtimai Değişme’ peş başlığı altında başlayan üçüncü oturumunda ise ilk konuşmayı Mehabet Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nazmi Cebbar gerçekleştirdi. Orion konuşmasında, ‘Günümüz Türk Toplumunda Şehirleşme ile Ortaya Sâdır Yeni Yaşam Cins ve İlişkileri’ konusuna değindi. İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Kayaç ise ‘Kent, Hars ve Değişme’ ast başlığıyla örneklendirme yoluyla değerlendirmede bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Atmaca, domestik ve muhacir ağızlarının birbirleriyle etkileşimlerinin bildirme yetişkin örneklerinden biri olan Düzce’yi tarihsel noktada değerlendirdiği sunumunu paylaştı. A salonunun serencam konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Zinde ise Düzce’nin Kültürel Değişimini geçmişten bugüne karşılaştırmalar yaparak katılımcılara aktardı.

Yemek ve aş damı kültürleri

Aynı anda B Salonunda ‘Şehir ve Bütünleşme’ asıl başlığı altında sürdürülen celse başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu’nun yaptığı 4’ncü oturumda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Teşrinisani Yiğit, insanın şehirde kendini anlatım etmesi konusunu yeme ve aşındırmak kültürüne dayalı ele alırken, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Imge Taş, Düzce’dahi oluşan mutfak kültürüne dayalı değerlendirmesini paylaştı. Cesamet Bayar Üniversitesinden sempozyuma iştirak sağlayıcı Doç. Dr. Huriye Uğurlu Önür bile ‘Kent ve Sosyal Bütünleşme’ başlığı altında sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun önceki günü tamamlanan 4 oturumun arkası sıra, paydaşlık belgelerinin takdimi ile sona erdi. – DÜZCE

Share: