TÜİK’ten Ar-Ge harcaması açıklaması

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının, 2021 yılında 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; katışık dar içi Ar-Ge harcaması, 2021’de esbak yıla göre 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi. Ar- Ge harcamasının katışık daraç içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2020’de yüzdelik 1,09’ken; 2021 yılında 7 trilyon 248 bilyon 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,13’e yükseldi. Arz çok Ar-Ge harcamasını, yüzdelik 70,7 nazaran mali ve mali sıfır şirketler gerçekleştirdi. Yükseköğretimin Ar-Ge harcaması yüzde 23,7 nazaran 2’nci sırada yer aldı. Kar amacı olmayan kuruluşlar aracılığıyla yapılan Ar-Ge harcamalarının dahi dahil olduğu umumi mehabet Ar-Ge harcamalarının hep Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzdelik 5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzdelik 49,5 ile sunma iri harcama kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının finansmanında, mali ve finansal olmayan şirketler yüzdelik 62,4’ünü, umumi celal yüzdelik 25,1’ini, yükseköğretim yüzde 10,6’sını, ancak dışı kaynaklar yüzdelik 1,9’unu ve gayrı yurt içi kaynaklar kestirmece yüzdelik 0,04’ünü akçalanmış etti.

AR-GE PERSONELİ SAYISITam ahit eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 221 bin 811 dirilik, Ar-Ge personeli adına çalıştı. Sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 67,4’ü finansal ve mali olmayan şirketlerde, yüzdelik 28,2’si yükseköğretimde ve yüzde 4,4’ü kar amacı olmayan kuruluşların birlikte karışma edildiği umumi fehamet sektöründe düzlük aldı. TZE cinsinden eş Ar-Ge personel sayısı, 71 bin 301 dirilik ile toplanmış sayının yüzdelik 32,1’ini oluştururken; ululuk, yükseköğretimde yüzde 45,7, kar amacı olmayan kuruluşların dahi karışma edildiği genel devlette yüzde 30,4, finansal ve finansal sıfır şirketlerde ise yüzdelik 26,6 oldu. Ar-Ge personelinin yüzde 34,9’u lisans terbiye düzeyine eş olurken; yüzde 31,2’si ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 24,3’ü erdemli lisans, yüzde 4,8’i patika yüksekokulu ve yüzde 4,8’i lise ve altı eğitim bilimi düzeyindeki kişilerden oluştu. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin yetişek durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; yüzdelik 48 ile lisans, yüzde 20,7 ile efdal lisans, yüzde 18,3 ile doktora yahut eşdeğeri, yüzdelik 6,7 ile çığır yüksekokulu ve yüzde 6,3 ile ortaöğretim ve altı eğitim bilimi düzeyi şeklinde oldu.EN ÇOK ARGE HARCAMASI TR51 (ANKARA) BÖLGESİNDE

Ar-Ge harcamalarının sunma efdal olduğu kesim, toplanmış Ar-Ge harcamasının yüzde 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) olurken; 2’nci yüzde 28,5 büyüklük ile TR10 (İstanbul) ve 3’üncü yüzde 9,8 devlet ile TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi oldu. Toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 29,5’i TR10, yüzdelik 19,3’ü TR51 ve yüzdelik 8’i TR42 bölgesinde istihdam edildi.

Share: