YANLIŞSIZ Partili Ayvazoğlu kürsü temsilcilerini dinledi, çağrılarını dikkate aldı

YANLIŞSIZ Fırka Trabzon Saylav Bahar Ayvazoğlu, Basın Kanunu’nda yapılan aranjman ile ilgilendiren Trabzon’dahi domestik gazete ve genel ağ siteleri temsilcileri ile benzeri araya gelerek, talepler doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Trabzon’üstelik yerel gazete ve genel ağ siteleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde Matbuat Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ilişik devir temsilcilerini dinleyen YANLIŞSIZ Öğür Trabzon Milletvekili Ilkbahar Ayvazoğlu, kendilerine yapılan çağrıyı dikkate alarak, laf ile ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Dijital Mecralar Encümen Üyesi olan Ilkbahar Ayvazoğlu, yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan uymazlık teklifine imzasını attı ve değişiklik TBMM Genel Kuruluna sunuldu.

Yerel gazete ve internet sitelerine verilecek ilanların Kamu İhale Kurumu üzerinden verilmesi zorunluluğu kaldırılarak, ilişkin maddede yapılan düzenleme sonucu ilanların Matbuat İlan Kurumu üzerinden verilmesinin devamlılığının sağlanmasına müteveccih değişiklik teklifi hazırlandı. TBMM’de testis yasa süresince meydan kayran ceride ve genel ağ sitelerinin yayınlayacağı ilanların Matbuat İlan Kurumu’ndan alınıp Kamu İhale Kurumu üzerinden verilmesine olanak sağlayıcı maddeye gösterilen tepkilere duyarsız kalmayan Milletvekili Ayvazoğlu ve teklife imza atan özge milletvekilleri, “Takrir ile 4734 çevrilmiş Kanun’un 13. maddesi hükümlerinin uygulanmasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır” gerekçesini öne sürerek yerli basının talepleri doğrultusunda düzenlenmesini teklif etti.

YANLIŞSIZ Parti Trabzon Mebus Baharat Ayvazoğlu’nun da imzasının meydan aldığı değişiklik önergesi şu ifadelerle TBMM’ye sunuldu:

“Görülmekte olan 364 ara dar yasa teklifinin 12. maddesi ile değiştirilen 4734 çevrilmiş kanunun ilişik bir numara maddesinin birinci fıkrasında vadi alan ‘Bu kanunda’ ibaresinin ‘Bu kanunun 13. maddesi saklı ara vermek için bu kanunda’ şeklinde değiştirilmesini arz ve öneri ederiz.” – TRABZON

Share: