Yılmaz: “Sendika bütçesi seçme çalışmalarında kullanılmamalı”

Eğitim Bilimi Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başbuğ Adayı Görgülü Yılmayan, sendika bütçesinin seçme çalışımlarında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin, halkın iradesinin yönetime naz etmesini sağlayıcı yeryüzü yüce vesile olduğuna değinerek, ” Seçimlerin yönetime demokratik meşruluk kazandırması, değişik görüşlere eş insanların serbestçe örgütlenebilmeleri ve seçim sürecinde herhangi bir nev baskıdan ırak, özgürlükçü benzeri ortamda yarışabilmeleri koşuluna bağlıdır. Ayrıca seçimlerin makbul sayılması hür ve çoğulcu ayrımsız ortamda, yaygınlık, teadül ve mahremiyet ilkelerine makul biçimde hâkimiyet gözetimi ve denetimi altında yapılmasıyla olabilir evet. Demokratik toplumların tamamında seçimlerin seçme soy şaibeden ve şüpheden ırak olması amacıyla seçimler, hüküm denetiminde ve nezdinde yapılır. Genel Yönetim Kurulumuz eliyle Intihap Usul ve Esasları Yönetmeliği yayınlanarak Kasım 2022’da yapılacak olan seçimler için proses başlatılmıştır. Sendika tüzüğümüzde belirtildiği amacıyla sendikamız; ana kayırıcı hakları ilkelerine raci, egemenliğin kaygısızca koşulsuz millete ilişik olduğu, kavim iradesine bile milletin seçtiği idareye dahi ocumak gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, hür can ve sivil topluluk örgütlerine kök anlamda var olma ve kanı üretip tekâlif sunu doğruluk ve imkanlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların şımarıklık kendisine akseptans edildiği, demokratik sosyal ülfet devleti olmanın gereği adına gelişigüzel vatandaşın celal imkanlarından kıymet şekilde yararlandığı bire bir Türkiye idealine ulaşmaya ulama sunmayı amaçlar ” dedi.

“Bizleri sıkışık bire bir takvim beklemektedir”

Yılmayan, seçim sürecine girdiklerini söyleyerek, “Aldığımız bilgiler akilane ise bizleri yoğun aynı takvim beklemektedir. Bu uzanım insanların aklına “Hangi bu gürültü, bu acele?” sorusunu getirmektedir. Bilindiği amacıyla öğretmenler 5 Eylül’bile Mesleksel Çalışmalara katılmaktadır. 12 Eylül’birlikte ise kullanılmamış yetişek-tedris süreci başlamaktadır. Sendika Umumi Asamble seçimlerinin Şubat 2023’te yapılacak olmasına rağmen, şube katılımcı ve umumi heyet seçimlerinin yurt aynı zamanda, sıkışık tıpkısı takvimde gerçekleştirilmesi “Hâkim aynı intihap mi cereyan etmek isteniyor?” şüphesini doğurmaktadır. Öğretmenler aynı taraftan mesleksel çalışmalarını sırıklamak, bir taraftan bakir yetişek öğretime dönemine yapmak, tıpkı taraftan üstelik üst üste ayrımsız takvimde delegelik başvurusunda olmak zorunda kalacaktır. Sendika tüzüğünde, Eğitim-Bire Bir-Sen 2022 Seçim Yönetmeliğinde ve 298 sınırlanmış Seçimlerin Asıl Hükümleri ve Müntehip Kütükleri Için Kanun’de belirtildiği üzere seçme murahhas/şube başkanı adayı yaymaca yapmakta serbesttir. Seçme takviminin sıkışık olması adayların bu yer asıl hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir” diye niteleyerek konuştu.

“Yönetimde bulunanlar birlikte bundan sonra aday statüsündedir”

Seçim sürecinin başlamasıyla gelişigüzel yönetimde bulunanların imdi aday statüsünde olduğunu tamlayan Yılmayan, ” Antrparantez intihap sürecinin başlamasıyla alay malay yönetimde bulunanlar üstelik imdi aday statüsündedir. Yönetimde bulunanların gayrı adaylarla fiyat şartlarda olması gerektiği için seçme etik bilimi ve ahlakı gereği sendikanın anahtar ve gereçleri, sendika bütçesi intihap çalışmalarında kullanılmamalı, aşındırmak organizasyonları düzenlenmemelidir. Seçimlerin bağımsız milletvekili tıpkı ortamda yapılması üzere sendika üyelerine yüklülük, zılgıt veya vaat üzere bire bir öğretmene ve ayrımsız sendikacıya yakışmayan tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Seçme sürecinde yapılacak her cins antidemokratik biçimci ve davranışın eylem ve söylemin karşısında olacağımızı belirtir seçimlerin “Özümüze”, sendikamızın kurucu iradesinin benimsediği öge ve değerlere makul adına yapılmasını murat ederiz” ifadelerini kullandı. – SİVAS

Share: