Saruhan Oluç’tan Erdoğan’a: “Promterın Camından Bal Damlıyor. Ama Promterdan Uzaklaştı mı Ağılı Cümleler Ağzından Dökülmeye Başlıyor”

HDP Kadro Başkanvekili Saruhan Oluç, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Asır” açıklamasına ilişik, “Güya aynı imge aleminde. Halkın birlikte umut aleminde olmasını istiyor, kendisi gibi. Promterın camından bal damlıyor. Ama promterdan kafasını uzaklaştırıp konuşmaya başladı mı ağılı cümleler teker tekerlek, Türkiye’deki tehalüf partileri hakkında ağzından dökülmeye başlıyor” dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, zaman TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Oluç, tutum ve Temel tartışmaları üzerine değerlendirmede bulundu. Oluç, eğitim sendikalarının Muallimlik Iz Kanunu’nun kafasız çekilmesi talebiyle zaman yaptığı iş tevdi eylemini anımsatarak, “Eğitim sendikalarının bu gelişim salıverme eylemi ile tesanüt içre olduğumuzu ifham etmek istiyorum. Benzeri kere henüz uyarmak istiyorum ki erk ve Milli Yetişek Bakanlığı’na, öğretmenlerin sendika kararı ile iş bırakmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararı ile garanti altına alınmış tıpkısı sendikal haktır. Zinhar ola ki bundan kontekst soruşturma yapmaya, disiplin cezası vermeye kalkmayasınız” diye niteleyerek konuştu.

Oluç, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tutum modeline ilgili açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“İstanbul Ticaret Odası’nın şişkinlik oranı yüzdelik 109’a gelmişken TÜİK’in enflasyonu ferda açıklanacak, geçtiğimiz ay açılanan yüzdelik 83’teydi. İstanbul Ticaret Odası’nın pahalılık açıklaması elan inandırıcı, elan realist olmuştur. Bu fehamet, serencam 27 yılın rekorudur. TÜİK birlikte bilcümle çabalarına karşın, hormonlu açıklamalarına karşın rekor enflasyon göstermek zorunda kalıyor.

Sayın Tecim Bakanı Mehmet Muş dedi ki ‘Son yılları saymazsak DÜRÜST Fırka hükümetleri döneminde pahalılık ortalaması yüzdelik 8-9 civarında’. Baktık, 2017’de yüzdelik 12’ye yaklaşmış, 2018’de yüzdelik 20 reşit. Ortalamasından bahsediyorum. 2019’üstelik yüzdelik 12’ye yaklaşmış, 2020’dahi yüzde 15’e, 2021’de yüzdelik 36 ve 2022’yi demin tartışıyoruz gelişigüzel dönüş. Hani son yılları saymazsak 8-9’du. Anca değil. Velev kim öyle olsa, 8-9 bol aynı para şişkinliği seviyesi ise siz ne Amerika, Almanya, Avrupa ülkelerini eleştiriyorsunuz. Orada şişkinlik yüzde 8-9 civarında.

Nureddin Nebati, ‘Enflasyonu dünyadaki kabilinden algılamıyoruz’ dedi. Akıllıcasına, dünyadaki ortalamanın 10 dinsiz. Dünyadaki kabil algılamıyoruz hasis. Sunma birkaç 10 tiran. Durmadı Kaynak ve Maliye Bakanı, ‘Tarım ürünleri fiyatları düşüyor’ dedi. Evvel İTO açıkladı, yüzdelik 116 gıda ürünleri enflasyonu. Nureddin Bitkisel’den biliyorduk onu, biraz geçmiş Tayyip Erdoğan birlikte pekiştirdi. ‘Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde’ dedi biliyorsunuz Nurettin Bitkisel. Tamam, sıradan gündeminde. İbret mümasil oldu. Aman kat sayı alınmasın üstelik Türkiye’ye benzemeyelim diyerek dünyanın gündeminde. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nı üstelik bu konuda etkilemiş. Az Buçuk geçmiş dedi kim ‘Yeni iktisat modelimiz başarı ile sürüyor’. Nerede sürüyor eskimemiş ekonomi modeli başarı ile? Saydı, ‘Yatırım, istihdam, üretim, büyüme, akan fazlaya müstenit’ dedi. Akan çok mı var? Henüz geçen gün açıklandı dış ticaret verileri. ‘İhracatımız arttı’ diye niteleyerek bas bas bağırılıyor, ithalatın hangi olduğu konuşulmuyor. İhracat, 2022 yılı ilkgüz ayında benzeri önceki yılın aynı ayına bakarak yüzde 9,2 artmış. İthalat, yüzdelik 38,1 artmış, 32 milyar doları aşmış. Dış tecim açığı, almanak bazda yüzdelik 268 artmış. Sayın Erdoğan, sebep bahsediyorsunuz?

“YENİ EKONOMİ MODELİ ÇÖKELİ EPEY ZAMAN OLDU”

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 Familya ve Ilkgüz döneminde yüzde 83’müş. 2022 Familya ve Eylül döneminde yüzde 69,4 ergin. Hastalık bahsediyorsunuz Sayın Erdoğan, halkı aldatıyorsunuz. Bütçe açığı, cari küşade, aut tecim açığı rekor kırıyor. Siz, ‘Bunlara raci yıpranmamış ekonomi modeli muvaffakiyetli şekilde sürüyor’ diye anlatıyorsunuz. Akla Yatkın değil, halkı kandırıyorsunuz, rakamlar beyninde. ya de sizi kandırıyorlar. Hatalı hikmet veriyorlar. O bakir iktisat modeli çökeli aşaği devir oldu. İşlemiyor.”

“PROMTERDAN BAL DAMLIYOR”

Oluç, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” açıklamasına ilgilendiren dahi “Sözde tıpkı düş aleminde. Halkın üstelik düş aleminde olmasını istiyor, kendisi kabil. Promterın camından bal damlıyor. Amma promterdan kafasını uzaklaştırıp konuşmaya başladı mı ağılı cümleler tekerlek tekerlek, Türkiye’deki aykırılık partileri için ağzından dökülmeye başlıyor” dedi.

“NASIL DAHA OTORİTER OLABİLİRİZ ARAYIŞIDIR”

Oluç, “Sizin gerçekte ‘Türkiye Yüzyılı’ dediğiniz maatteessüf, ‘elan çok kuşkusuz otoriteli olabiliriz, elan fazla yetkiyi biricik kişide nasıl toplayabiliriz’ arayışıdır” diye niteleyerek konuştu. Oluç, anayasa tartışması için da şunları söyledi:

“Bizim, başörtüsü ile ilgili yasaklayıcı, yasaklayıcı her hükümranlık varsa kaldırılmasına hiçbir itirazımız namevcut. Geçmişte üstelik olmadı, zaman bile olmaz. Şayet bunu bire bir kanun değişikliği ile değil dahi esas değişikliği ile yazmak istiyorsanız her türlü inancın, kültürün ve kimliğin kabul göreceği sağlam ifadeleri yarmak zorundasınız. Ters taktirde yarım peki. Noksan olan madde, toplumu doygunluk etmez. Bugün toplumda ayrımcılık yaşadığını hisseden ki varsa lüzum inanç grubu ister budunsal kimliğe ehil olsun, kim varsa ayrımcılık yaşadığını gören, onların hepsinin rahatlaması ve istiğna olabilmesi amacıyla tamam benzeri eşitlik ilkesinde çalışmak gerekir. Bu olmadığı sürece yapılan hareket doyurucu olanaksız.”

Share: