ATB, Küçük Ay nakız endeksini açıkladı

Antalya Tecim Borsası (ATB), Gücük Ay “Antalya Halleri Domates, Sebze ve Semere Endeksi”ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, göveri ve meyvelerin muamele hacim ve fiyatlarıyla ilgilendiren dizin değerleri, 2023 Şubat ayında bire bir esbak aya ve güzeşte yılın benzeri ayına göre değişim gösterdi.

Antalya Tecim Borsası (ATB), Şubat Ayı “Antalya Halleri Domates, Göveri ve Kâr Endeksi”ni açıkladı. Şubat ayında halde prosedür gören domatesin tutar endeksi maaş yüzdelik 36,63 azalırken, bedel endeksi yüzde 43,43 arttı. Sebze tutar endeksi yüzde 24,56 azalırken, kıymet endeksi yüzdelik 39,37 arttı. Ürün tutar endeksi yüzdelik 2,70 azalırken, değer endeksi yüzdelik 9,70 arttı.

Gücük Ay endeksleri miktarda benzeri geçmiş ayak tabanı göre (maaş) domateste yüzde 36,63, sebzede yüzde 24,56 ve meyvede ise yüzdelik 2,70 azaldı. Tutar endeksleri sabık yılın tıpkı ayına bakarak (almanak) domateste yüzdelik 26,13, sebzede yüzde 8,93 ve meyvede yüzde 11,92 azaldı. Gücük Ay ayında endekslerdeki yıllık değişimler; miktarda domates, sebze ve sonuç amacıyla akıbet 8 yılın ortalamalarında gerçekleşti. Almanak kıymet endekslerindeki değişimler ise kâr için 8 yılın rekoru olurken, domates ve göveri için sabık yıldan ahir yeryüzü erdemli artım adına yansıdı.

Cirim azaldı, karşılık arttı

Şubat ayında domates eşit endeksindeki yıllık değişim yüzdelik 109,87 kendisine gerçekleşti. Miktardaki yüzdelik 26,13’lük azalış, fiyattaki erdemli artışın temel nedenlerinden biri oldu. Göveri denk endeksindeki yıllık değişim yüzdelik 87,18 olurken, sebzenin almanak hacim endeksinin yüzde 8,93 azalması karşılık artışında oylumlu şan oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 120,72 ile rekor düzeyde gerçekleşirken, meyvedeki yıllık işlem tutar azalışının yüzdelik 11,92 olması bu artışta yüce azamet oynadı.

Gücük Ay ayında cirim ve kıymet endekslerindeki mahiye değişimler, domates için akıbet 5 yılın miktarda genişlik bağan ikinci ve fiyatta ise arz faziletkâr üçüncü değeri olarak gerçekleşti. Bir esbak ayak tabanı bakarak (mahiye) domates işlem hacim endeksi, Şubat ayında yüzdelik 36,63’lük azalış göstermesine eşit iş denk endeksi maaş yüzdelik 43,43 arttı. Tıpkısı esbak aya bakarak (mahiye) göveri işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 24,56 azalırken, iş eşit endeksi ise mahiye yüzde 39,37 artım gösterdi. Serencam 5 yılın Küçük Ay ayları dikkate alındığında göveri hacim endeksi rekor azalırken, eşit endeksi rekor düzeyde arttı.

Tıpkısı esbak taban göre (aylık) meyve işlem tutar endeksi, Küçük Ay ayında yüzdelik 2,70 azalırken, muamele bedel endeksi ise yüzde 9,70’lik arttı. Akıbet 5 yılın Küçük Ay ayları dikkate alındığında mahiye değişimler, semere tutar ve eşit endekslerinde ortalama düzeyde gerçekleşti. – ANTALYA

Share: