Edirne İnsan Ticaretiyle Savaşım Komisyon toplantısı “metaverse” zarfında gerçekleştirildi

Edirne Kafile İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda İl İnsan Ticaretiyle Savaşım Yarkurul toplantısı “metaverse” (mevhum evren) içinde gerçekleştirildi.

Güruh sanal ortamda Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Edirne Kafile İdaresi Müdürlüğünün oluşturduğu “Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Sanal Toplantı Odası”nda görüş alışverişinde bulunulan mevhum ortamdaki derinti kısaca 45 zaman sürdü.

Alınan bilgiye bakarak, toplantıda eş tacirliği suçuyla mücadelede kurumlar arası hisse senedi birliğinin önemi üzerinde duruldu. İnsan ticareti mağdurlarının bindi hizmetlerine erişiminin kolaylaştırmasında koordinasyonun artırılması yönünde karar alındı ve ilgilendiren kurumlarda koca ticareti suçunun göstergelerine müteveccih farkındalığın artırılmasının şeş çizildi.

Toplantının Türkiye’de “ilk defa” “metaverse” içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Share: