Erzurum birikimli iştirak verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Sülale- Eylül ayları beyninde 268 şirket kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan ortaklık sayısı yüksekliği bakımından Şark Küçük Asya Bölgesi illeri içre Van, Malatya ve Elazığ’ın arkası sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ocak – Ilkgüz Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 iştirak, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 müşareket ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 iştirak, 6 kooperatif ve 41 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak – Eylül dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Sülale – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Karı – Eylül döneminde 191 iştirak, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 ortaklık ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 iştirak, 4 kooperatif ve 37 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Sülale – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 619, Şark Anadolu Bölgesi illerinde 2 bin 248 şirket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD marifetiyle kaydedilen analizlere bakarak, bu yılın Karı – Ilkgüz kocaoğlan diliminde kurulan müşareket sayısı ayrımsız esbak yılın ayrımsız dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Şark Rum Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artma oranı kaydında havza ve talih ortalamalarını gine geçti.

Artım Oranları

DOSİAD yoluyla veriler üzerinden yapılan hesaplamalara bakarak, Eş – Eylül 2022 döneminde, Kurulan müşareket suret artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 23,98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzdelik 19,96, Maşrık Küçük Asya Bölgesinde yüzdelik 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD vasıtasıyla TOBB verileri üstünde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Şark Rum Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 11,92 oranında hisse gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Ocak – Eylül 2022 sürecinde Maşrık Anadolu Bölgesi illeri süresince yeryüzü çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği ülke 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 ortaklık kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum müşareket kurulum sayısı yüksekliği kaydında talih illeri süresince 39’uncu sıraya indi. Iştirak kurulum sayısının faziletkâr olduğu 40 memleket; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Sazak, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Görgülü, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta kendisine bildirildi.

TOBB Verileri

Familya-Eylül döneminde kurulan iştirak sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Eylül döneminde kurulan iştirak sayısı, sabık yılın tıpkı dönemine göre yüzdelik 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin evvel 9 ayında kurulan şeriklik sayısı, geçen yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzdelik 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şeriklik kuruldu.

Tıpkısı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in önce 9 ayına göre kapanan şeriklik sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzdelik 4,6 artım oldu.

Kurulan Ortaklık Sayısında Sabık Yılın Tıpkı Ayına Göre Yüzde 27,9 Çoğalma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan iştirak sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şeriklik sayısı 2021 yılının aynı ayına bakarak yüzde 25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Aynı Esbak Ayak Tabanı Göre Yüzde 6,8 Artma Oldu

Bire Bir önceki taban göre kurulan iştirak sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 18,4 oranında kalık olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Benzeri geçmiş taban bakarak kapanan müşareket sayısında yüzdelik 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 çoğalma olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de kül illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan toplanmış 13 bin 190 iştirak ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited ortaklık, yüzdelik 12,3’ü anonim şirket, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Müşareket ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu kamer mecmu illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bire bir geçmiş taban göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında bütün 100 bin 945 iştirak ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan hep 87 bin 67 limited iştirak, mecmu sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Ilkgüz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: