İklim dostu kampüsler oluşturulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sürdürülebilir, erke bol, doğayla ahenkli ve çevreye minimal düzeyde zarar veren darülfünun kampüslerinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, “sürdürülebilir ve abuhava dostu kampüs dönüşümü” sürecinde üniversitelerin lazım finansman araçlarına erişimi konusunda say yürütüleceğini bildirdi.

Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Gaye Gurur, Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon’birlikte planlı “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü” imza törenine katıldı.

Özvar, bakanlıklar ve Yükseköğretim Müesses beyninde imzalanacak olan protokolün hayata geçmesi amacıyla bindi veren Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle ahenktar, geleceğin kampüslerini inşa ika hedefi olan üniversitelerin, öncelikle öz kampüslerinde gerçekleştirecekleri uygulamalarla topluma sürdürülebilirlik konusunda denk olma misyonunu üstelik taşıdıklarını rapor eden Özvar, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin oluşturulması üzerine son dönemde bir nice üniversitenin dikkate değer çalışmaları ve bakanlıklarla yürüttükleri kuma projeler bulunduğunu aktardı.

Erol Özvar, Yükseköğretim Oturmuş adına üniversiteler ile bakanlıklar arasındaki koordinasyonu hatırlamak ve bu alanda elan etkin ve eli nimetli sonuçlara vurmak üzere kolaylaştırıcı nümayiş oynamayı hedeflediklerini belirtti.

“Sıfır Atılmış Birimleri ve Akim Atılmış Yönetim Sistemleri kuruldu”

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları arama altına almak için planlı Liyakatsiz Atık Projesi kapsamında bir nice üniversitenin bünyesinde Liyakatsiz Atılan Birimleri ve Başarısız Atılan Hile Sistemleri’nin kurulduğunu anlatan Özvar, bu kapsamda üniversitelerde yapılan kâh çalışmaları özetledi.

Özvar, bu kapsamda atıkların ayrıştırılarak toplanması ve ferasetsiz dönüşümünün sağlanması, örgensel atıkların toplanıp işlenerek kompost gübresine dönüştürülmesi, ağırbaşlı ve tıbbi atıkların toplanması, elektrikli ve elektronik atıklar ile metal ve ahşap hurdaların ayrı ayrı toplanması, dirim bilimsel atık su arıtma tesisi kurulması ve baran sularının toplanması üzere çalışmaları emsal gösterdi.

Üniversite kampüslerinde antrparantez doğal kaynaklardan enerji üretimi ve enerjinin tasarruflu kullanımına müteveccih bir nice aplikasyon başlatıldığını dile getiren Özvar, bunlar ortada yenilenebilir zaman enerjisi uygulamaları, yemekhane örgensel atıklarından hayatiyet enerjisi üretilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesinde ve binaların güvenliğinin sağlanmasında akil çatı uygulamaları, binalarda sensörlü aydınlatma, tasarruflu ampul, çatı yalıtımı ve ortam sıcaklığı kontrolü ile enerjiden artırım sağlanması üzere uygulamaların bulunduğunu anlattı.

Çalışmalar 10 pilot üniversitede başlatılacak

Erol Özvar, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Yerleşke Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü ile Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda seçilen 10 uçucu üniversitede ve sonrasında de birlik üniversitelerde yürütülecek çalışmaları şöyle aktardı:

“Protokol ile sürdürülebilir, erke eli nimetli, doğayla ahenktar ve çevreye minimum düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması, üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir erke uygulamaları artırılacak, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına müteveccih çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Üniversitelerde, erke kaynaklarının ve enerjinin mübarek ve çalışkan kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir erke kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, Liyakatsiz Atılmış uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve abuhava dostu yerleşke dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde icraat yapılması hedefleniyor.”

İlk etapta, pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerin ODTÜ, İTÜ, Kader Ustalık, Veli, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Sene, Niğde Ömer Sili Çıpa ve Selçuk Üniversiteleri namına belirlendiğini dile getiren Özvar, törene katılan darülfünun rektörlerine projeye verecekleri ulama üzere teşekkürname etti.

YÖK Başkanı Özvar, YÖK’ün KPSS soruşturması incelemesine ilgili soru üzerine, Yükseköğretim Kurulunun mevzuattan kaynaklanan tıpkı civar tetkik yükümlülüğünün tamamlandığını, YÖK Umumi Müesses’nda çalışmaların bittiğini, bu kapsamda gereğini yapacaklarını bildirdi.

Share: