Bilecik bilgi | Bozüyük Belediye Meclisi Ekim kocaoğlan toplantısı yapıldı

Bozüyük Şehremaneti Meclisi Teşrinievvel Kocaoğlan Gösterişsiz Meclis Toplantısı, Belediye Reisi Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Sarayı Divan Salonu’nda yapılan toplantıda 6 ruzname maddesi görüşüldü. Gündemin geçmiş maddesinde düzlük düz “Bozüyük Belediyesi ile Bozüyük Hacı Bektaşi Veli Ekin Deneyimsizlik ve Amatör Spor Kulübü Derneği arasında eş bakım projesi yapılmasının görüşülmesi, makul görülmesi yerinde, söz konusu dernek ile uray başkanlığı arasında tören düzeni imzalama yetkisinin Şehremini Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na izin verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile akseptans edildi. Peşi Sıra Bozüyük Belediye Başkanlığı yoluyla hazırlanarak yürürlüğe giren “T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Müzaheret Aplikasyon Yönetmeliği (CANSUYU)” kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2023 finansal yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının belirlenmesi konusu ile soylu erki verilerin zıt seyretmesi sonucu oluşan efdal para şişkinliği karşısında istinas giderlerinin bile yüksek oranda artması, hayatlarını içtimai yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve besin kadar müzaheret talebinde mevcut gerekseme sahipleri ile Cansuyu projesinden yararlananlar bile dahil başlamak üzere tümüne aynı nebze katkı hatırlamak üzere 2022 Ara ayından başlayarak 2023 April kocaoğlan dahil oluşmak üzere ilkokul ay süresince kış desteği adı altında toplumsal bindi yardımı yapılması ve sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine müteakip yapılacak olan içtimai bindi yardım miktarının belirlenmesi konusu fikir birliği ile Tasrif ve Bütçe Komisyonuna atıf edildi. Gündemin 4.maddesinde saha kayran “Gökhan Korkmaz adına mukayyet 17,15 m yüzölçümüne eş 683 ada 31 parsel ile Bozüyük Belediyesi namına kayıtlı 23,45m yüzölçümüne eş Çarşı Mahalle 683 cezire 29 parselin “Karşılık Ölçüm Komisyonunca belirlenen bedelleri arasında ayırt olması yerinde bu farkın akça namına karşılanması şartı ile” trampa edilmesi talebi konusu görüşülerek görüş birliği ile kabul edildi. Arkası Sıra Kasımpaşa Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi’nde mevcut “Çarşı ve Kent Meydanı” içerisinde düz düzlük müstakil bölümlerin hatim irtifakı işlemleri tamamlandıktan sonraları, şehremaneti idaresince takdir edilenlerinin satılması, as işlemi sonrasında tapuda yürütülecek hisse senedi ve işler üzere Şehremini Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na bitirme verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğu ile akseptans edildi. Daha sonradan Belediye İmar Komisyonuna atıf edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının böylecene Komutan Bakkalcıoğlu, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı, muhtarlarla görüşerek dilek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar talepleri doğrultusunda mahallelerine yapılan icraat için Başbuğ Bakkalcıoğlu’na teşekkürname ederken yeni taleplerini ve sorunlarını dahi ilettiler. – BİLECİK

Share: