DTÖ, global servet ticareti büyümesinin evvel çeyrekte zayıf kalabileceğini bildirdi

NEW Acun Tecim Örgütü (DTÖ), küresel dünyalık ticareti büyümesinin 2022’nin akıbet çeyreğinde ivme kaybetmiş kabil göründüğünü, bu yılın geçmiş çeyreğinde birlikte cılız kalmasının beklenen olduğunu bildirdi.

DTÖ, Küresel Servet Ticaret Barometresi Raporu’nu yayımladı.

Raporda, dünya mülk ticareti büyümesinin 2022’nin akıbet çeyreğinde ivme kaybetmiş gibi göründüğü belirtilerek, bu yılın geçmiş çeyreğinde bile vurgun kalmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Bir eski raporda 96,2 puanda olan DTÖ Servet Ticareti Barometresi’nin 92,2’ye gerilediği dökme raporda, bahis konusu puanın, barometrenin asıl değeri olan 100’ün altında olduğu ve tutar bazında zayıflayan tecim büyümesine belen ettiği vurgulandı.

Raporda, acun dünyalık tecim hacmi büyümesinin 2022’nin 3’üncü çeyreğinde canlı olduğu ve aynı önceki yılın tıpkı dönemine göre yüzdelik 5,6’lık aynı artma kaydettiği hatırlatıldı.

Geçen yılın önce üç çeyreğindeki birikmiş yıllık büyümenin, yüzde 4,4 ile DTÖ’nün Ekim 2022’deki yüzde 3,5’lik artım tahmininin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, avangart göstergelerin, çeyreklik ticaret hacmi büyümesinin 2022’nin 4. çeyreğinde mahsus negatife döneceği ve yıllık ticaret hacmi büyümesinin bahis konusu tahminle düzenli kuzuluk geleceğine meni ettiği belirtildi.

Çin limanlarının taşımalık nakil kapasitesinin toparlanmaya başlaması nedeniyle, muhtemel tecim yavaşlamasının kısa ömürlü olabileceği rapor edildi.

Raporda, ÇAKER, Avrupa ve Japonya’daki bey ve üretim rakamlarının Çin’deki düşüşlerin üstünde olmasıyla desteklenen ve 105,8 puan olan otomotiv ürünleri endeksi dışında, barometrenin bilcümle bileşen endekslerinin trendin altına düştüğü bildirildi.

İhracat siparişleri endeksinin 97,4 puanla trendin altında kalmasına rağmen mail gelecekte olası aynı yükselişe bel ettiği vurgulanan raporda, konteyner taşımacılığı, albeni taşımacılığı, elektronik bileşenler ve hammaddeler endekslerinin düştüğü ve trendin altında kaldığı kaydedildi.

Barometredeki 100’den büyük okumalar trendin üzerinde tahaccüm olacağını gösterirken, 100’ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye bel ediyor.

DTÖ Küresel Dünyalık Ticareti Barometresi yılda 4 el yayınlanıyor.

Share: