İyi Öğür, Demirören Grubu”Na Kültür Bankası’nın Verdiği Kredi ve İpotek Edilen Arazideki İmar Değişikliğinin Görüşülmesini İstedi, AKP ve MHP…

İYİ Tümen Grubu; Kültür Bankası aracılığıyla Demirören Grubu’na verilen benzeri kredinin teminatı namına alınan arazinin ümran durumuna ait iddiaların araştırılması önergesinin zaman TBMM’üstelik görüşülmesini önerdi. İYİ Fırka Saylav Hayrettin Nuhoğlu, “Vezneci krediyi verebilmek için, Kemer Yapı ve Turizm SAVUŞMAK’nin İstanbul- Eyüpsultan ilçesinde kayran düzlük, zarfında 901 doğruluk sahibine ilgili konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin içtimai donatı alanı adına tecezzi edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’bile tutu üretim ettirilmiştir” dedi. Öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Grubu, bugün TBMM Umumi Kurulu’nda; Kültür Bankası vasıtasıyla Demirören Grubu’na sunulan tıpkısı kredinin teminatı adına alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddiaların araştırılması üzere 12 Ekim’de sunulan Sedir Araştırması önergesinin görüşülmesini önerdi.

İYİ Öğür İstanbul Mebus Hayrettin Nuhoğlu ve 20 vekilin imzasının bulunduğu önergede, şu ifadeler saha almıştı:

“Vezneci krediyi verebilmek amacıyla, Kemer Bina ve Turizm YEMEK’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde düz düzlük, içinde 901 türe sahibine ilgili konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin sosyal donatı alanı yerine ayrılma edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’dahi tutu kasılma ettirilmiştir. Arazinin Kemer Çatı ve Turizm AŞ. mülkiyetinde bırakılmış olan bu bölümünde inşaat yapılamayacağına dair bazı parseller için tapuda teşrih düşüldüğü, bazıları amacıyla da noter onayıyla beyanda bulunulduğunu dikkate almamıştır.

Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Ilkgüz 2018’dahi re’sen imar değişikliği yaparak daha geçmiş İBB Meclisi aracılığıyla yeşil alan ve hususi spor alanı kendisine onaylanan planı bozarak yapılaşmaya açmıştır. 6 Nisan 2022’bile ümran planları düzeltilmiş ve Çekince Bina Alanı namına ilan edilmiştir.  Açılan davalar devam ederken 12 Ağustos 2022’birlikte Tarım Bankası konusunda geçen araziyi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devretmiştir. İhtiyati tedbir kararlarına rağmen yapılaşma süreci hızlandırılmıştır. Nahak Yere, hukuksuz hususi mülkiyete bire bir saldırış olduğu, Ziraat Bankası kabilinden tıpkı ihtişam bankasının alet edildiği usulsüz bir krediye temel taşı aranırken Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilerini kötüye kullanıldığı da söz konusu olmuştur.”

“TALİMATLA KREDİNİN SAĞLANDIĞI AŞİKAR”

Zaman partisinin ekip önerisi üzerine Genel Kurul’da konuşan Nuhoğlu, şunları söyledi:

“Bu alan tıpkısı zamanda Eyüpsultan Belediyesi yoluyla Kıyamet simultane Evgin Toplantı Alanı yerine ilan edilmiş tıpkısı yerdir. Bölgenin iklim ve yer bilimsel şartlarına akla yatkın olarak akarsu taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Hane alanları ile spor alanları ve yeşil kayran ayrımı özenle kurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında totaliter benzeri yerleşme planı hücre çarpmaktadır. Hatalar arka arkaya gelince yapılaşmaya açılmasının değişik sakıncaları de göz ardı edilmektedir. Son itibarıyla Belde ve Şehircilik Bakanlığı, re’sen ümran durumlarını tebdil ve Rezerv Bina Alanı zar ika üstüne, hangi eyvah ki kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve doğruluk sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir… Siyasal amaçlar doğrultusunda bilcümle medyayı arama altına alarak, bir tane sesli yandaş iletişim araçları oluşturma için, şişman aynı yolsuzluk yapıldığı ve şartların uygun olmamasına karşın, talimatla kredinin sağlandığı aşikardır.”

HDP: “ZİRAAT BANKASI HORTUMLANIYOR, HORTUMLANIYOR”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan dahi öneriyi desteklerken şunları söyledi:

“Çiftçiler takanak altında. Rençper tarlasına matbua atamıyor, hayvan üreticisi aylı inekleri üstelik kesime gönderiyor. Bu şartlarda milletin vekilleri hangi yapar? Çiftçiye elan çok destek verir amma bütçeden yeterli desteği vermiyoruz, vermediğimiz üzere bile rençper tefeciye düşüyor. Gidin çiftçilerin çoğu tefecilere medyun. İşte, bunun önüne terhis etmek üzere atalarımız ne yapmış, Osmanlı ne yapmış? Tıpı Tıpına o dönemde bile tefeciye düşüyormuş çiftçiler, evvel sandıkları kurmuş Mithat Ağırbaşlı 1863’te, elan sonra bu dikici sandıkları birleştirilmiş ve 1888’dahi Ziraat Bankası kurulmuş. Illet müesses? Çiftçiye destek yöneltmek amacıyla, çiftçiyi tefeciden yetişmek amacıyla kurulmuş ve yüz yıla mümasil süre çiftçiye destek vermiş Tarım Bankası, varlık sebebi bu olmuş ta kim AKP’ye kadar. AKP iktidara mevrut, çıktı Ekincilik Bankası çiftçinin değil, yandaşın bankası ergin. Tarım Bankası hortumlanıyor, hortumlanıyor. Ziraat Bankası kredilerinin çok kıtipiyoz aynı bölümünü çiftçiye veriyor ama kredilerinin iri bölümünü nereye veriyor? Yandaşlara veriyor. Kimin talimatıyla veriyor? AKP’lilerin talimatıyla veriyor.”

CHP: “CUMHURBAŞKANI BU İŞTEN MESUL MÜDÜR, DEĞİL MİDİR?”

CHP Ankara Milletvekili Yüksek Haydar Hakverdi de şöyle konuştu:

” Hani, o ‘Dicle’nin kenarında bir kurdun koyunu kapmasından ego mesulüm’ diyen sayın Reisicumhur bu işten mesul başmuallim, değil midir? Kültür Bankası Umumi Müdürü, Cumhurbaşkanının onayı, talimatı, haberi olmadan bildirme basitiyle bunu verebilir mi? Bence veremez arkadaşlar. Ego şurası söylüyorum; zaman, burada bir parselleme planını vekâlet yoluyla yapmaya çalışıyorsunuz. Bu krediyi veren, bu krediyi kayran, ünsiyet dışı imarsız parselasyon planı eden ve buraya bire bir başlı çakan ferda bu aha, hukuk önünde adisyon verecektir.”

“BU KREDİ BİLİNÇLİ YERINE SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULUYOR”

İYİ Tümen’nin ekip önerisi aleyhine konuşan Selim Tümen Osmaniye Milletvekili Derviş Durmuşoğlu birlikte şunları söyledi:

“Tarım Bankası ticarete, enerjiye, bakım sektörüne, değme sektöre itimat verdiği kabil iletişim araçları sektörüne de emniyet verebilir. söz konusu firma bile bu kapsamda kredilendirilmiş olan aynı firmadır. Bu firmanın kredileri zaman itibarıyla Tarım Bankası’nda etken hesaplarda izlenmektedir. Tarım Bankası’ndan kullandırılan güven ise teminatlı kredidir. Fakat bu cesaret şuurlu kendisine sürekli gündemde tutulmaktadır.”

Önergenin bugün görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Share: