Kargaşa haberi: Gamze Atmaca İlgezdi: “Işın Bilimi Çalışanlarının Yöntemince Hayatları ile Oynuyorlar”

CHP Genel Komutan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, radyoloji teknikerlerine ve teknisyenlerine, yasaların verdiği 30 günlük ışıma izni hakkının, yönetmelikle fek edilmesine ilgili, “daha çok kar üzere imdi çalıştırılmak istenen ışın bilimi çalışanlarının yöntemince hayatları ile oynuyorlar” dedi.

CHP Genel Başbuğ Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Atmaca İlgezdi, bugün radyoloji teknikerlerine ve teknisyenlerine, yasaların verdiği 30 günlük ışınım izni hakkının, yönetmelikle nakız edilmesine ilgili mukayyet açıklama yaptı. İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ‘radyoaktif ışınlarla müteharrik personele, seçme sene yıllık izinlerine ekleyerek tıpkı maaş sağlık izni verilir’ hükmü meydan almaktadır. Fakat kanuna karşın çıkarılan yönetmelikle izinler azaltılıyor ve bölünüyor. İktidar adil ve Anayasa’nın kurallarından o büyüklüğünde uzak kim şurası unutuyorlar: Yönetmelikler, kanuna karşıt ahkâm taşıyamazlar! İktidar emekçilerin haklarını kemirmek için Anayasa’yı çiğnemekten ferasetsiz kalmıyor.

“RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ RESMEN HAYATLARI İLE OYNUYORLAR”

İktidarın neoliberal politikaları sağlıkta özelleştirmenin birlikte yolunu açtı! Sağlıkta Inkılap Programı kapsamında görüntüleme hizmetleri taşeronlaştırıldı. Bu süreçte devlette radyoloji hizmetleri özele aktarıldı. Devlette çalışan radyoloji personeli ve taşeronda etkin personel üzere bire bir alt bölüm ortaya artık. Oysa keyif, ayrımcılık yapılmaksızın, henüz bütüncül bire bir yaklaşımla ele alınmalıdır. bundan sonra kar üzere çıktı çalıştırılmak istenen ışın bilimi çalışanlarının resmen hayatları ile oynuyorlar.

“GÜZEŞTE SENEDEN ARTAN İZİNLER BIRLIKTE KULLANDIRILMIYOR”

Günce 5, haftalık 25 saat olan mesai saatleri; günlük 7, haftalık 35 saate çıkarıldı. Yılda 90 günce yıpranma payları 35 ila 45 güne düşürüldü. Aşkın mücahede yapamaz hükmüne rağmen personel eksikliği nedeniyle mesaiye eğlenmek zorunda kalıyorlar. Vaktiyle yıllık izinleri dışında kesintisiz parçalanmamış bire bir ay ışınım (ışın) izni yapan ışın bilimi çalışanları, bundan sonra aldıkları özge izinler düşüldükten sonra ve parçalı bir şekilde şua izni kullanabiliyor. Güzeşte seneden artan izinler da kullandırılmıyor. Sayı Farkı 20 güne sakıt izinleri kullandırılmayan birçok personel birlikte mevcut.

“ANCAK SAĞLIĞI, ŞEHİR HASTANELERİ BİNALARI VE GETIRIM KENDISINE GÖREN AKP İÇİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ, SADECE KIZGIN EMEK GÜCÜ”

Öncesinde Radyoloji çalışanları üzere 5 saat olan mesaiyi 7 saate çıkarmışlardı. Demin günce mesaiyi 8 saate derk etmek için çalıştıklarını biliyoruz. Eskimemiş personel almayarak hareket yüklerini artırıyorlar. Kanunen emek haram olmasına rağmen 130 saate büyüklüğünde say yapmaları amacıyla rehavet yapıldığını bile biliyoruz. Kanuna uymaz yerine yönetmelikle izinleri azaltılan ve artık ışınım ile birlikte küsurat bu personelin esenlik sorunları yaşayacağı aşikar. Fakat sağlığı, kent hastaneleri binaları ve rant olarak gören AKP üzere keyif emekçileri, hemen muhtel mücahede gücü.”

Share: