Yıldırım Kayaç: “Sayıştay’ın Tespit Ettiği Açığın Bibi Kapatılamadığı, 77 Bin 734 Öğretmen Açığı Elan Olduğu Ortaya Çıkıyor”

CHP Ankara Mebus Sebep Kayaç, Sayıştay’ın Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nın 2021 yılı hesaplarındaki tespitlerini değerlendirdi. Kayaç, “Sayıştay 2019 raporunda 138 bin 393 sarıklı açığı olduğu tespit edilmişti. O günden bugüne 103 bin 925 öğretmen ataması yapıldı, 43 bin 266 hoca de emekli oldu. Tekaüt öğretmenleri çıktığımızda Milli Yetişek Bakanlığı yalnız 60 bin 659 sarıklı ataması yapmış oluyor. Sayıştay’ın belirleme ettiği açığın bibi kapatılamadığı, 77 bin 734 sarıklı açığı elan olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

CHP Ankara Saylav Sebep Kaya, CHP Muğla Saylav Suat Özcan ile birlikte TBMM’dahi düzenlediği matbuat toplantısında; Sayıştay’ın Milli Yetişek Bakanlığı’nın 2021 yılı hesaplarına ilgilendiren raporunu değerlendirdi.

Kayaç, “Sayıştay her yıl uyumlu kendisine herhangi bir kurumu inceliyor takip ediyor, araştırmalarını yapıyor ve raporlarını yayınlıyor. Amma önemli olan raporları yayınlaması değil raporların sonuçlarının gerekildiği gibi hayata geçirilmesidir. Bugüne büyüklüğünde üzülerek belirtmeliyiz ki parlamentonun denetiminden kaçırılan ayrımsız proses var. Çok açık ve açık parlamentonun istifham sorma özgürlüğünü de elinden düzlük benzeri uygulama var.  Sayıştay raporları her nezaret için yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı içre yapıldı. Sizinle Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında yaşanan usulsüzlükler ve falsolu uygulamalar ile ilişkin belirleme ettiğimiz kâh başlıkları tutmak istiyorum” dedi. CHP’li Kaya, şunları söyledi:

“Bakanlığa tahsisli taşınmazların muhasebeleştirilmesine ve finansal tablolara kaydedilmesine ilişik işlemlerin güdük; emlak aktüel değerleriyle muhasebeleştirilmemiş. İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlükleri tarafından asıl eğitim bilimi ve lise kurumları namına satın alınan demirbaşların okullara devrine müteveccih adına yapılan saymanlık kayıtlar hatalı… İl ve kaza müdürlükleri nezdindeki özel hesaplara ait işlemlerin muhasebeleştirilmemiş. Bakanlığın dışarlık birimlerinde Avrupa Birliği’nden sağlanan kaynaklarla finanse edilen projelerin yürütülmesinde mevzuata akla yatkın olmayan uygulamalar yapılmış. Bakanlığın ülke, kaymakamlık milli eğitim müdürlükleri ile bünyesindeki eğitim bilimi kurumlarında Avrupa Birliği’nden sağlanan kaynaklarla finanse edilen projelerin incelenmesi sonucunda; muhasebe sistemi dışında aracısız hususi hesap boşaltmak yoluyla ölçülü projeler bulunduğu, muhasebe birimlerinde açılan projelere ilgili özel hesaplardaki tutarların öndelik niteliğine makul olmayacak şekilde kurumlar adına açılan özel hesaplara topluca aktarılarak kullanıldığı, kullanılan proje avanslarının kapatılmasında gecikmeler yaşandığı ve verilen kanıtlayıcı belgelerde nekais olduğu, proje kapsamında temin edilen para ve hizmet alımlarının gelişigüzel satın alma ilkesi gözetilmeden yapıldığı görülmüştür.

“HİZMET İÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİ TARAFINDAN GELİR GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNULMASI SONUCU ELDE EDİLEN GELİRLER DENETİMSİZ KALMIŞTIR”

Vekillik dışarlık birimlerince 2021 yılında uygulanmaya devam olunan Erasmus projelerinin sayısı kısaca 2.100 nüsha olup, geçer kaynağın bütçe büyüklüğü (31.12.2021 itibariyle) tahminî toplam 190.000.000 Eurodur. Bakanlık iklim, kaymakamlık milli eğitim müdürlükleri ile eğitim bilimi kurumlarında, yabancı ülkelerin Ulusal Ajansları yoluyla hibelendirilen projelerden Vekâlet saymanlık sistemi dışında yürütülenler olduğu tayin edilmiştir. Avrupa Birliği kaynaklarıyla ölçülü söz konusu projelerin saymanlık birimlerinde açılan özel hesaplardaki bütçesinin satın alınacak para veya hizmetin içeriği belirlenmeksizin öndelik adı altında il, kaza milli yetişek müdürlüğü veya okul yerine açılan hususi hesaplara aktarılmak vasıtasıyla kullanıldığı belirleme edilmiştir. Yapılan denetimlerde, muhasebe birimleri nezdindeki proje özel hesaplarından proje bütçesinin tümünün veya büyük bölümünün öndelik adı altında iklim, ilçe milli yetişek müdürlüğü veya ekol adına açılan özel hesaplara aktarıldığı ve bu hesaplardan rappadak aşkın kişinin servet çekmeye yetkili kılınması vasıtasıyla harcamaların yapıldığı çalışmalar görülmüştür. Hizmet içi yetişek enstitüleri marifetiyle gelir getirici faaliyette bulunulması sonucu elde edilen gelirlerin mali sistemin dışında ve denetimsiz kalmıştır.

“DERS KİTABI ALIMI SÜRECİNDE İHTİYACIN AKILANE BELİRLENMESİNE YÖNELİK ETKİN BİR ARAMA MEKANİZMASININ BULUNMAMASI”

Nazır Onayı ile başka kurumlarda görevlendirilen ancak görevlendirildikleri kurumda Bakanlığa bırakılmış bir görevi ifa etmeyen yönetici ve öğretmenlere görevlendirildikleri çağ itibarıyla melfuf ders ücreti ödenmesi. Öğüt kitabı alımı sürecinde ihtiyacın akla yatkin belirlenmesine müteveccih çalışkan tıpkı arama mekanizmasının bulunmaması. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları dağıtımında resmi ve özel okulların kitap ihtiyaçlarının akilane belirlenememesi sonucu okullar eliyle çok sayıda pusula arzu edildiği ve söz konusu fazla talebin okul, el ve kaymakamlık bazında kontrolünü sağlayacak tıpkısı mekanizmanın bulunmadığı görülmüştür. Resmi ve hususi ekol/kurumların olması gerekenden çok sayıda tezkere dilek etmesi sonucu ihtiyaçtan aşkın sayıda kitap satın alınmakta ve metruk kitaplar amacıyla ifa olmak kanalıyla bütçeye arttırma denge getirilmektedir. Hususi okullar tarafından yapılan mektup talepleri incelenmiş ve kâh okulların mektepli sayısının çok üzerinde mektup dilek ettiği görülmüştür.

“OKULLARIN AĞ ALTYAPI KURULUMUNA AKILLICA OLMAMASI NEDENİYLE, DOMESTIK DÜZ AĞI KURULMASI HEDEFLENEN MESLEK SAYISINA ULAŞILAMAMIŞTIR”

Okulların İnternet Erişimlerine ve Altyapılarına İlişkin Faal İşleyen Aynı Veri Sisteminin Bulunmamasının İhale ve İhale Konusu İş Süreçlerini Zıt etkilemiştir. Okulların hangi yöntemle internete ulaşım sağladığına ve okullarda mevcut maharet altyapıya ait dosdoğru etkin ayrımsız vukuf sistemi bulunmamasının, eksiltme ve ihale konusu işlerin yapım süreçlerini olumsuz etkilediği görülmüştür. 25.05.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 408.789.000,00 TL eksiltme bedelli FATİH Projesi Kapsamında 7000 okulun Evcil Düzlük Ağının Kurulumu (Safha-3) Hizmet Alımı işinde, ülke müdürlüklerinin ağ altyapı kurulumu ihtiyacı belirlenmesine karşın, keşiflerde akla yatkın sıfır okullar olabileceği ihtimali değerlendirilerek yükleniciye 7000 okula ekleyerek 2000 ikame okul listesi verilmiştir. Yüklenici vasıtasıyla hep 9.000 okulda keşif işlenmiş ve kestirmece 5.000 okulun apişlik altyapı kurulumuna uygun olduğu tespit edilmiştir. Okulların ağ enfrastrüktür kurulumuna uygun olmaması dolayısıyla, domestik düz ağı kurulması hedeflenen okul sayısına ulaşılamamıştır.

“SAYIŞTAY’IN TESPİT ETTİĞİ AÇIĞIN HALA KAPATILAMADIĞI, 77 BİN 734 HOCA AÇIĞI ELAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR”

Lise kurumlarında veri, ekin ve konferans atölyelerinin kurulmasını amaçlayan ‘Ortaöğretimde Maker Hareketi’ ünlü yatırım projesine ilgili yerine mevzuat gereği düzenlenmesi müstelzim izlem ve değerlendirme raporlarının düzenlenmediği ve bu nedenle Projeden muhtemel çıktıların ölçüm ve analizine müteveccih değerlendirmelerin yapılmadığı görülmüştür. İl milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla okullar hesabına satın alınan donatım malzemelerinin okullara devrine ilişik sürecin mıhlı yürütülmemiştir. Alınan donatım malzemelerinin, özellikle dizüstü bilgisayar bilgisayarların, okullara devri koyulmak hesabına ilin kendi ihtiyaçlarında kullanıldığı tayin edilmiştir. Sayıştay 2019 raporunda 138 bin 393 hoca açığı olduğu tayin edilmişti. O günden bugüne 103 bin 925 öğretmen ataması yapıldı, 43 bin 266 hoca bile zahmetli oldu. Tekaüt öğretmenleri çıktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı elden 60 bin 659 hoca ataması yapmış oluyor. Sayıştay’ın belirleme ettiği açığın hala kapatılamadığı, 77 bin 734 hoca açığı daha olduğu ortaya çıkıyor.”

Share: