Güç Ağıralioğlu: “Yakıt Tezekten ve Şart Soğandan Başka Bire Bir Madde Bırakmadınız”

GARAZ İSTANBULLU

İYİ Öğür’nin Artvin Hopa 3. Mahdut İlçe Kongresi yapıldı. İYİ Tümen İstanbul Mebus ve Umumi İdare Kurulu (GİK) üyesi Ağır Ağıralioğlu, kongrede “Siyasetçiler ‘gerekirse soğan aldatmak yeriz’ diye milletlerine konuşuyorlarsa milletimiz şunu demeyi öğrenecek; ‘almak kim bunlar soğandan ayrıksı bire bir molekül bırakmadılar tek’. Bunu milletimizin bilmesini sağlamalıyız. Soğan paketlemek yeriz, gübre yakarız gerekirse böyle fedakarlık cümleleri kurarak sözde fedakarlık adına millete çileli yollardan bahsedenlerin aynı kayırıcı planı şudur: Yakıt tezekten ayrıksı tıpkısı şey bırakmadınız eşya soğandan apayrı aynı öz kalmadı” diye niteleyerek konuştu.

İYİ Fırka’nin Artvin Hopa 3. Cılız İlçe Kongresi, Hopa Ticaret Endüstri Odası Konuşma Salonu’nda yapıldı. Kongreye, İstanbul Milletvekili Müşkül Ağıralioğlu, Genel İdare Asamble üyesi Mütehammil Bozkurt, Artvin İl Başkanı Kemalettin Akgök, parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ağıralioğlu, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“ADALETLE PAYLAŞILACAK BİR MUTLULUK VAAT EDİYORUZ.”

“Efendim kısım verirsiniz siyasetçilere konuşmayı üstelik zorlu severler. Anlat bakayım hissiyatının kürsüdekinin karşılığı bilcümle şudur siyasetçilerde; ‘Aziz milletimiz efendim biz size adalet vaat ediyoruz’. Efendim bak ego bunu muhalefet partisi hesabına konuşuyorum. Doğruluk vaat ediyorum kürsüden Meclis’e çıkıyorum, monitör ekranlarından konuşuyorum, kongrelerde konferanslarda konuşuyorum. Partim hesabına, milletim hesabına arz edilen kürsülerden bir vaat listesi en ediyorum. Size ne diyorum efendim türe vaat ediyoruz. Türk milleti size türe vaat ediyoruz. Size üretim vaat ediyoruz. Size artırım vaat ediyoruz. Size işsizliğin olmadığı tıpkısı büyüklük vaat ediyoruz. Üretimde türe ettiğimizi alma vaat ediyoruz. Değim vaat ediyoruz. Dünyayla rakiplik edebilir tıpkı teknoloji yenilenme vaat ediyoruz. Önceki Cenabıhak önsezi kırılmayacak, zeval eksiklik bulunmayacak, hakça üretilip adaletle paylaşılacak aynı büyüklük vaat ediyoruz. Evet bizden geçmiş partilerden herhangi birinin şöyle gördünüz mü, ‘Eren milletimiz bizi iktidara getirdiğinizde sizi soymayı planlıyoruz’. Bağımlı enflasyonu efendim katlanılamaz haddine çıkarmayı vaat ediyoruz. ‘Dolar demincek 10 liralık 15 liralık, 50 teklik yapmayı planlıyoruz’ diyeni duymazsınız. ‘Kamu ihalelerine fesat karıştırmayı düşünüyoruz biz, hazineyi dağıtma edeceğiz memleketi plaçka edeceğiz, adaleti heba edeceğiz’ hakeza diyeni duydunuz mu? Duymazsınız. Rastgele mevrut mikrofonun böyle ayrımsız tılsımı var. Tanrı kerimdir söze başlar. Bismillah, türe ahbaplık türe, keramet, letafet, üretim ve bilahare denklik ne diyorsa bilcümle güzelliklerin vaat edildiği listeler. Esasta muhalefetin kürsüye geldiğinde vaat ettikleri: Ermiş milletimiz size bunları bunları vaat ediyoruz dedikleri şeyler nedir biliyor musunuz efendim. Bizim iddialarımız memleketinde namevcut listesi, bizim olmasını talep ettiklerimiz memleketin bile namevcut listesidir. Adalet vaat ediyoruz eylemek ki namevcut, artırım vaat ediyoruz buyurmak kim bulunmayan, punt eşitliği vaat ediyoruz gelmek kim namevcut. Enflasyonun olmadığı büyüklük vaat ediyoruz namevcut, adalet edenin hak ettiği ücretlerin çoluğunun çocuğunun ne olacağı endişesi duyan anne, babaların tarlaya ektiği tohumun hakkını alabilir miyim çiftçilerin. Zahmetli olup çocuklarına harçlık ödeme endişesiyle dedelerin, ninelerin, evlatlarını evlendirebilmeyiz endişesi kıpırdak ebeveynlerin babamıza, annemize sunturlu tıpkı dönüş gösterebilir miyiz diyen evlatlarımızın esasen hepimizin üç zir ilkokul üst bizim söylediklerimizle mukayese edildiğinde bizim vaatlerimiz memleketin bulunmayan listesi.

“MEMLEKETİMİZ ADALETLE İDARE EDİLMİYOR DEMEKTİR”

Deminden size ana icracımızı sunma edeyim size. 2023 yılına giriyoruz, Cumhuriyetimizin yüzyılına giriyoruz. Ben az buçuk mahcubiyetle amma benzeri bilcümle kavim hesabına yöntem fail herkesin esasen hakikatle kabul ettiği ayrımsız molekül söylüyorum. 2023 yılında Türk milletine enflasyonsuz tıpkı mevki vaat demek ayıptır. Bu kadar devir enflasyonu çözememek ayıptır. 2023 yılında Türk milletinin karşısına geçip efendim çoluğunuza çocuğunuza aksiyon vaat ediyoruz ayıptır. Efendim emekliye ahali ettiğini vereceğiz ayıptır. Efendim size hakikat türe vaat ediyoruz diyoruz ayıptır. Bunları 2023 yılında Türk milletine vaat demek ayıptır. Hazinesi meşgul bire bir büyüklük vaat ediyoruz ayıptır. Ayıptır sebep ayıptır biliyor musunuz tığ Türk’üz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bizim hazinemiz yersiz demektir. Bizim adaletimiz kemaliyle işve emretmek demektir. Bizim memleketimiz adaletle dalavere edilmiyor demektir. Bizim çocuklarımız işsiz demektir. Bizim memleketimiz ancak gelirli insanların ittifak gayesiyle çoluğuna çocuğuna utangaç olduğu şatlarda yaşıyor demektir. 2023 yılında bizim söylediklerimiz aslında memleketin yara yönetildiğinin alametidir.

“YAKIT TEZEKTEN VE YİYECEK SOĞANDAN APAYRI BİR MADDE BIRAKMADINIZ”

Memleketin netameli eskiden neymiş fedakarlık açmak kastıyla politik partilerin erk tarafı milleti motive etmek için şöyle söylüyorlar: ‘Gerekirse soğan ekmek yeriz vatanımızı bekleriz’ O muazzez milletimize şurası hatırlatacağız tek unutmayacaklar. Ayrımsız zaman siyasetçiler ‘gerekirse soğan paketlemek yeriz’ diye niteleyerek milletlerine konuşuyorlarsa milletimiz şunu demeyi öğrenecek; ’emretmek kim bunlar soğandan ayrıksı tıpkı özdek bırakmadılar’. Bunu milletimizin bilmesini sağlamalıyız. ‘Soğan paketlemek yeriz, basılmış yakarız’ icabında böyle fedakarlık cümleleri kurarak sözde fedakarlık namına millete çileli yollardan bahsedenlerin bire bir dal planı şudur: Yakıt tezekten eksantrik ayrımsız molekül bırakmadınız şart soğandan ayrıksı bire bir öz kalmadı.”

Share: