İndirimli orana bağımlı inşa çatı ile konteynerlerin KDV alacağında kolayca

Kurma yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iadeli alacağı, yılı süresince nakden iade edilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yoluyla hazırlanan “Mülhak Derece Vergisi Umumi Aplikasyon Tebliğinde Ayrım Yapılmasına Dayalı Bildiri” Resmi Gazete’da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna bakarak, rekiz bina ile konteynerlerin iskontolu orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iadeli alacağı, yılı ortamında ve nakden reddetme edilebilecek.

Ayrıca, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle zar edilen mücbir sebep döneminde KDV iadeli taleplerinin hesabına getirilmesine ait yapılan düzenlemeler kapsamında, hareket felaketi zımnında zorlayıcı faktör zifos ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların bildirge ödeme yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi yoluyla yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, kurum yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir faktör nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/yahut Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tayin edilen olumsuzluklara huruç eden kısmının garanti verilmesi halinde nakden evet de mahsuben iade edilebilmesine müteveccih aranjman yapıldı.

Zorlayıcı sebep halinde olduğu akseptans edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin yerine (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Aplikasyon Tebliği’nde yeminli finansal müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı amacıyla belirlenen süre, zorlayıcı sebep muattal ilan edilen döneme çıkmış eden kısmı amacıyla işlemeyecek, mücbir etmen halinin sona erdiği tarihten itibaren artan süreler işlemeye bitmeme edecek. Zorlayıcı etken kapsamında mevcut mükelleflerin KDV iade taleplerine ilgili kendisine algı dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda sunulan süre amacıyla da benzeri aplikasyon makbul olacak.

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat Umumi Tebliği bile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Share: