Müttehit Uyuşturucu-İş: Ağustosta Açlık Sınırı 7 Bin 2 Tl, Meskenet Sınırı 24 Bin 221 TL Oldu

Mürekkep Esrar-İş Sendikası Dershane Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) Açlık ve Meskenet Sınırı Raporu’na bakarak; ağustos ayında dört şahsiyet bire bir ailenin açlık sınırı 7 bin 2 TL, yoksulluk sınırı ise 24 bin 221 TL kendisine hesaplandı.

BİSAM, Açlık ve Fakirlik Sınırı Ağustos 2022 Çevrim Raporu’nu zaman yayınladı. Raporda şunlar kaydedildi:

“ELDEN GIDA İÇİN HARCANMASI MÜSTELZIM MİNİMUM HACIM 7 BİN 2 TL: TU¨I·K ağustos gider gruplarına go¨re fihrist rakamları, 2003 yıllı özellik fiyatları ile İstanbul Ahali Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BI·SAM tagaddi kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya go¨re dört yabanlık tıpkı ailenin dimdik ve kararlı beslenmesi için maaş yapması müstelzim harcama tutarı Ağustos 2022 amacıyla 7 bin 2 liradır. Bu harcama tutarı, hoppadak azık için yapılması gereken minimum tutardır. Kıtlık sınırı üzerinden evre halkı üretim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına go¨re ise yoksulluk sınırı 24 bin 221 teklik oldu. Dosdoğru beslenmenin maliyeti birlikte günce 233 TL namına adisyon edildi.

4-6 YAŞ ÇOCUĞUN SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ İÇİN TÜKETMESİ MÜSTELZIM GIDALARIN AYLIK KARŞILIĞI BİN 298 TL: Yüce tıpkısı erkeğin zinde ve kararlı beslenmesi amacıyla tüketmesi gereken gıdaların mahiye karşılığı bin 918 liradır. Bu değer, şanlı tıpkı karı için bin 803, 15-18 yas¸ bir taze amacıyla bin 983 TL, 4-6 matem¸ arası bire bir yavru amacıyla bin 298 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin bütün karı bütçesine maliyeti ise 7 bin 2 lira kendisine belirleme edilmiştir. Bu hacim, bahis konusu ailenin hoppadak azık amacıyla yapması gereken zorunlu gider tutardır. Terbiye, sagˆlık, tahaffuz, eğlence, istinas, erişim kabilinden masarif ile aynı ailenin yapması gereken harcama tutarı 24 bin 221 liraya ulaşmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YER ÖNEMLİ MASRAF KALEMİ BENZIN VE SÜT ÜRÜNLERİ: Günce harcamalarda ağustosta sunma faziletkâr maliyet grubunu, süt ve benzen ürünleri grubu 80 liralık masraf gereksinimi ile oluşturmaktadır. Vücut, tavuk ve balık grubu üzere yapılması müstelzim minimum harcama tutarı ise 40,33 liradır. Göveri ve yemiş için yapılması müstelzim günce masraf tutarı ise 38,73 liraya ulaştı. Savuşturmak için yapılması müstelzim gider tutarı günlük 23,41 liradır. Imansız yağ ve nakit yağ ise 16,15 lira masraf yapılması gereken kitap gruplarıdır. Husye üzere 5,51, şeker hastalığı, bal, reçel ve pekmez üzere ise 7,29 teklik harcama yapılması gerekmektedir.

MASRAF SEPETİNİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNİ BENZIN VE BENZEN ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU: Daha mikro tıpkı gruplandırmaya go¨re harcamalarda benzen ve süt ürünlerinin payı yüzdelik 34,3 ile yeryüzü erdemli paya sahiptir. Vücut, testis ve zayıf baklagil grubunun payı yüzdelik 25,9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16,6’dır. Savmak, makarna vb. üzere ise behre yüzde 13,2’dir. Özge gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzdelik 10’dur.

AİLE BİREYİNE GÖRE GIDER GEREKSİNİMİ: HER BIR aile ferdinin dimdik beslenmesi için gereksinim duyduğu azık grubu ve alması gereken ısın miktarı ayrımlılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken savuşturmak miktarı, eş ve erkek açısından düşündürücü düzeyde farklıdır. Benzin ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 matem¸ arasındaki tıpkı gencin harcama gereksinimi, kebir koca ve kadından fazlayken husye 4-6 yas¸ grubu için henüz o¨nemlidir. Günce 233,41 teklik harcama zarfında bildirme muteber istihlak, 22,35 liralık ile 10-18 yas¸ arası tıpkı gencin tüketmesi gereken benzin ve benzin ürünleri miktarıdır. 4-6 yas¸ arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”

Share: