Ticaret Bakanlığı: İkinci eldeki düzenleme ferdî satışları etkilemiyor

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci halk makine satışında 6 kamer ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme için Tecim Bakanlığı eliyle açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, bireysel satışlara kısıtlama getirilmeyecek.

Tecim Bakanlığı vasıtasıyla yapılan açıklamada, piyasada oluşan kıymet artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlandığı vurgulanarak, “Bilindiği için, motorlu karaca taşıtları piyasasında yaşanan yer ve rica dengesizlikleri müfrit ve adil olmayan kıymet artışlarına ve istifçilik faaliyetlerine bozukluk olabilmektedir. Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığımıza vasıl talepler ile konuya ait kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen İkinci Umum Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Için Yönetmelikte değişiklik yapılmaktadır. Oto galeriler, izinli bayiler ve anahtar isticar firmaları ile ticari cümbüş kapsamında ikinci ahali otomobil ve yer taşıtı satışı işleyen eşhas vasıtasıyla 1 Orak Ayı 2023 tarihine kadar önceki tescili yapılan araba ve arazi taşıtlarının pazarlaması yahut satışı, evvel tescil tarihinden itibaren şeş ay ve şeş bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve bey kısıtlaması 1 Orak Ayı 2023 tarihinde sona erecektir” denildi.

15 EYLÜL 2022 TARİHİNE BÜYÜKLÜĞÜNDE KISITLAMA BULUNMAYAN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kişmiri taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin halihazırda zat adlarına tescilli taşıtların 15 Ilkgüz 2022 tarihine büyüklüğünde satılabilmesine imkan sağlanacak. bahis konusu taşıtların satışının 15 Ilkgüz 2022 tarihine büyüklüğünde gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı dahi geçmiş tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacak.

Tecim Bakanlığı eliyle yapılan açıklamanın devamında, “Nihai tüketiciler yoluyla yapılan ikinci ahali motorlu esmer taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak, nihai tüketiciler tarafından aynı takvim yılı zarfında yapılan üçten fazla otomobil ve toprak taşıtı satışları üstelik ticari cümbüş kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı önceki tescil tarihinden itibaren şeş ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında saha alabilecektir. Yapılan aranjman ile yalnızca araba ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. kayıt türleri bu kısıtlama kapsamında vadi almamaktadır. İkinci halk motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler vasıtasıyla kendileri üstüne alınan taşıtların beraberinde, her üçüncü kişi üstüne tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu karaca taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından pazarlanması yahut satışı üstelik bu kısıt kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, ikinci halk motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler eliyle verilen ilanlar üstelik pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Vekâlet marifetiyle yapılan açıklamada, pazarlama ve satma kısıtlamasına ters faaliyetlerin tespitine müteveccih mir kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile yer denetimleri artırılacağı belirtilerek, “Antrparantez vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal el işi alınacaktır. Düzenleme ile halihazırda sektörde yaşanan şiddetli ve adil olmayan karşılık artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu Talimatname hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine büyüklüğünde eğreti bire bir müddet yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, meydan koşulları ve halkoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması şeş ayak tabanı kadar uzatılabilecektir” denildi. 

6 kamer, 6 bin km şartı getirildi

 

Ticari kredide ürem düştü, masraf arttı

 

Akaryakıt sektörü fert çekişiyor

 

Share: