Yöntemsizlik İddialarının Araştırılması İçin İyi Parti’nin Verdiği Takrir TBMM Umumi Kurulu’nda Reddedildi: “Erdoğan, Tamam 20 Sene Sonra Başaramadığını…

İYİ Tümen’nin usulsüzlük iddialarının araştırılarak, yolsuzluk mücadele üzere alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırı önergesi, TBMM Umumi Yerleşmiş’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi. İYİ Fırka Kayseri Saylav Dursun Ataş, “Sayın Erdoğan mecmu 20 yıl bilahare, başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’de usulsüzlük var, verimsizlik var, yasaklar var demektedir. Bu bire bir vaat değil başarısızlığın bariz itirafıdır. Olur, bugün Türkiye’da rüşvet var. Evet, usulsüzlük var. Olur, yetersizlik var. Olur, yasaklar var. Türkiye tarihinde eşi görülmemiş; rüşvet üstelik usulsüzlük dahi meskenet birlikte, şahsen sizin eserinizdir” dedi.

İYİ Parti Grubu, TBMM Genel Kurulu’nda bugün; usulsüzlük iddialarının araştırılması ve yolsuzluğu önleme üstüne lüzumlu önlemlerin alınması için 14 Ekim’bile araştırı önergesi verdi. Divan Araştırı Önergesinin gündeme alınmasına ilgili İYİ Öğür önerisi, zaman TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

İYİ Fırka Grubu adına söz alan Kayseri Mebus Dursun Tutturgaç, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “AKP bundan yirmi sene önce 3 ‘Y’nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Zaman, yirmi herif yıl geride kaldı. Yirmi yıldır devleti biricik başına başöğretmen Reisicumhur ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan, milletle bayram mesabe gibi ‘Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı benzeri Türkiye’yi biz hallederiz, bunu tığ yaparız, şu zaman bakımından onun hazırlığı içindeyiz’ dedi” diyerek konuştu.

“ERDOĞAN, 20 YIL SONRADAN BAŞARAMADIĞINI İTİRAF ETMEKTE; TÜRKİYE’DE USULSÜZLÜK VAR, FAKIRLIK VAR, YASAK VAR DEMEKTE”

Tutturgaç, “Peki, Sayın Erdoğan tekmil yirmi sene sonra başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’üstelik yöntemsizlik var, kısırlık var, yasaklar var demektedir. Bu, bir vaat değil, başarısızlığın engelsiz itirafıdır. Evet, zaman Türkiye’bile idrak var; peki, usulsüzlük var; evet, meskenet var; olur, yasaklar var. Yirmi yılın böylecene Türkiye’yi bu ağıl getirenler bugün çıkıp ‘Yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız’ diyor, bonjur. Parçalanmamış bunlar yaşanırken Türkiye’nin yönetiminde yirmi yıldır siz vardınız. Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş idrak üstelik yokluk de usulsüzlük da şahsen sizin eserinizdir” diye niteleyerek iktidarı eleştirdi.

“5-10 MAAŞ KAYRAN DANIŞMANLAR…”

İYİ Partili Tutturgaç, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Zaman ülkenin rastgele yerinden yöntemsizlik fışkırmaktadır. Eşinin şirketi üzerinden zat bakanlığına dezenfektan satan çarkıt bakanlar, rastgele ihaleden alt kurul kayran yüzdelik 10’lukçu rüşvetçiler yandaşları için münakasa kanunlarında birlik 192 el fark yapanlar, devlete çöreklenen beşli çeteler, yandaşa döviz endeksli güvence ödemeli projeler, oran bankalarından yolsuz verilen ve kafasız ödenmeyen krediler, yandaşlara anlaşma usulüyle verilen türlü ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP’nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan nazik yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık dünyalık edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekiller, yegâne kalemde lehtar holdinglerin 500 milyon lira kazanç borcunu silenler, görevi çiftçiyi iaşe etmek olan Ziraat Bankasından kredi alıp biricik kuruş ödemeden iletişim araçları imparatorluğu satın alanlar, ‘dinozor park’ için Ankara halkının cebinden çıkan 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldığı sav edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı yoluyla umum konulan 13,2 bilyon liralık usulsüzlük; 5-10 mahiye kayran danışmanlar, saray bürokratları…”

“AKP’LİLER SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPLER”

İYİ Tümen’nin önerisi üzerine HDP Grubu adına sözü Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit aldı. Kılıç Koçyiğit, “Türkiye’nin 2002’li AKP yıllarını hatırlayalım, hangi diyorlardı, ‘Yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı biz iktidara geldik.’ Yasaklara bakalım zaman. Valla kimesne konuşmasa Türkiye’birlikte haram yok ya dahi AKP’li olursa yasak namevcut. Bu konuda tek gravite yok, AKP’liler suç el işi özgürlüğüne sahipler, AKP’liler herhangi bir çeşit şeye bulaşabilirler. Yöntemsizlik yapabilirler, ihaleye arabozanlık karıştırabilirler, aklınıza gelebilecek rastgele şeyi yapabilirler amma bu konuda hiçbir yasak bulunmayan maşallah ama olurda çap biri olursanız bir tweet atarsanız, twetin maliyetsiz olursa sav namevcut ama tweetin içine değme özdek yazarsanız işte orada mesail başlıyor” dedi.

CHP Grubu yerine öneri üzerine sözü Zonguldak Mebus Bahir Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz; “Nedir bu dosyalar? Bu dosyalar AK Parti dönemindeki yolsuzluk, yolsuzluk ve amme zararlarıyla ilişkin yaptığım cürüm duyuruları” diye niteleyerek birlikte getirdiği dosyayı Umumi Kurul’daki vekillere gösterdi.

“TABİİ Kİ BEŞLİ ÇETE, AK PARTİ’Lİ BÜROKRATLAR VAR”

Yavuzyılmaz, “Bu cürüm duyurularının sayısı 39 ve bu cürüm duyurularının akçasal hacmi 600 bilyon lira yani eski parayla 600 katrilyon teklik. Demincek, üç dakikanın ortamında YANLIŞSIZ Fırka dönemindeki bilcümle yolsuzları anlatmam imkansız olduğu için size beş altı örnek vereceğim. Devlet Çıpa Yolları Ankara-İstanbul hattı iyileştirme işinde on beş yıldır benzeri türlü tamamlanamayan bire bir tünel var; tünelin adı T-26. TEFTIŞ HEYETI raporuna göre kesim fiyatı 59 milyon dolar, Heybet Çipo Yollarının şirkete ödediği cirim 322 milyon dolar, aradaki fark 262 milyon dolar; edimsel kurla tahminî 5 milyar liralık, çarkıt parayla 5 katrilyon lira. 5 kilometrelik tünelin beher kilometresinde 1 katrilyon usulsüzlük var. Olur bu devasa vurgunun içinde kimler var? Bittabi ki kentet çete, tabiatıyla ki AK Öğür’li bürokratlar var” diyerek AKP’yi eleştirdi.

“DOĞRU PARTİ TARİHİ, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN TARİHİDİR”

AKP iktidarını eleştiren Yavuzyılmaz, “Mecmu 17 hisse senedi kaleminde oluşan amme zararı 600 milyon liralık. Ayrıca şirkete 25 milyon ekü da yolsuz öndelik veriliyor, avanstan tek şekilde ürem alınmayarak yani yüzde liyakatsiz faizle ancak cılız yıl sonradan servet öğrenim ediliyor. İşte size DOĞRU Parti dönemindeki hoppadak 2 yolsuzluktan denk. Altını çizerek söylüyorum; DÜRÜST Parti tarihi aynı zamanda Türkiye’deki yolsuzlukların tarihidir” dedi.

“DOĞRU PARTİ HÜKÜMETLERİMİZ, KAMU YÖNETİMİNDE ELAN DIYAPOZITIF, ADISYON VEREBİLİR, BİR YAPIYA DÖNÜŞMESİ; YOLSUZLUKLARLA UĞRAŞ KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

İYİ Tümen’nin önerisi üzerine AKP Grubu yerine saraka kayran Kocaeli Mebus İlyas Şeker, “Son on sekiz yılda DOĞRU Fırka hükümetlerimiz kamu yönetiminin henüz asetat, hesap verebilir, çın ve delege bir yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla savaş konusunda oylumlu adımlar attı. Yeni anayasal düzenlemelerin yanı sıra, birçok kanunda dahi tadilat yapıldı. Söz Gelişi, Hikmet Edinme Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Bilimi Kurulu Kurulmasına ilgili yasa, Amme Finansal Yönetimi ve Taharri Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Için Yasa ve Kaçakçılıkla Savaş Kanunu, Türk Ukubet Kanunu, Ukubet Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması üzere Amme Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu kadar bir nice kanun bu çevrim içerisinde yasallaşmıştır” dedi.

“YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOSUNDA YAN OLDUĞUMUZ BİRÇOK ULUSLARASI SÖZLEŞMERE BIRLIKTE İMZA ATILDI”

Şeker Hastalığı, “Yolsuzlukla savaş üzerine canip olduğumuz bir nice uluslararası sözleşmelere dahi imza atılmıştır. Örneğin, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Kentlileşmiş Hukuk Sözleşmesi, OECD Arsıulusal Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Sunulan Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, Sınıraşan Düzenli Suçlarla Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi üzere bir nice sözleşmeye dahi gene imza atılmıştır” diye niteleyerek konuştu.

AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Öğür’nin önerisi, oylamaya sunulmadan evvel İYİ Tümen Grup Başkanvekili Erhan Mahir, karar yeter sayısının aranmasını irade etti. Değişmeyen yeter sayısı bulunmayınca TBMM Başkanvekili Cemal Adan, birleşime 10 an duruluk verdi. Birleşimin ikinci oturumunda yapılan oylamada İYİ Parti’nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Share: